PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

1914 - rok, kdy vypukla válka

Mým národům

Manifest Františka Josefa I. z 28. 7. 1914 o vyhlášení války Srbsku


Za císaře pána a jeho rodinu

 Český nedostatek válečného nadšení

Hladký průběh mobilizace ovšem neznamenal válečné nadšení. Všeobecně lze říci, že v českém prostředí nadšení nebylo téměř zaznamenáno. Převládalo ohromení, zaraženost, smutek, fatalistické odevzdání. Zprávy důstojníků ze smíšených oblastí zaznamenávají rozdíl mezi německými a neněmeckými oblastmi, stěžují si na nedostatek entuziasmu u českých vojáků. Tento český nedostatek válečného nadšení neměl, alespoň na počátku války, nějaký "materiální" význam - mobilizace proběhla hladce a ostatně "nadšení" rychle opadlo i mezi německým obyvatelstvem, aspoň v masové a exaltované podobě. Nicméně armádní velení a německá nacionální politika i státní aparát považovaly český nedostatek válečného nadšení za projev neloajality ke státu a k armádě vedoucí válku. ...

Citováno z: Nedorost, Libor. Češi v 1. světové válce. 1. díl, Mým národům. Vyd. 1. Praha: Libri, 2006. 239 s. ISBN 80-7277-321-6. (str. 175)
http://katalog.npmk.cz/hledani/jednoradkove/vysledek?query=427474


Historie.cs (pořad České televize)

1914 - rok, kdy vypukla válka

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/214452801400001-1914-rok-kdy-vypukla-valka/video/


Rok 1914 ve školních výročních zprávách

IV. Výroční zpráva Jubil. Měst. reálného gymnasia císaře a krále Františka Josefa I. v Berouně (1914-1915) (K224)

Dvacátá devátá a třicátá roční zpráva Obchodní akademie královského města Plzně za školní rok 1914/1915 a 1915/16 (K206/7)

Další výroční zprávy ...

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023