PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

1917

Manifest českých spisovatelů

První domácí veřejné prohlášení za 1. světové války, které požadovalo sebeurčení českého národa.

Manifest byl vydán 17. května 1917.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023