PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Z válečného slovníku

 Doplňkem slov vojenských, která se za války rodila v poli i v »zázemí« a z nichž ukázky přinesla poslední dvě čísla N. Ř., jsou slova »civilní«, jejichž kolébkou a domovem byla česká města a venkov a svízelný válečný život v nich. I ta slova dosud žijí, a to nejen v paměti, nýbrž většinou i v praksi, neboť nynější naše poměry jsou vlastně jen málo změněným pokračováním poměrů válečných. Jednou však i to vezme konec, přestanou fronty, ústředny, chlebenky atd. a zapadnou s nimi i slova, která se s nimi vynořila; a i když se zachovají příštím generacím jako mrtvý lexikální materiál v dnešních novinách, knihách a pod., zatemní se možná aspoň důvod jejich vzniku. Více... 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=640


chlebenky, mléčenky, tabačenky/tabučenky - poukázky na chléb, mléko, tabák

Za 1. světové války zavedla rakouská vláda přídělový systém v dubnu 1915 na většinu životních potřeb (mouka, chléb, cukr, sádlo, maso, brambory, mléko, šatstvo, uhlí atd.). Vázané hospodářství bylo v ČSR zrušeno 1. července 1921.

 

landšturmák - příslušník domobrany neboli rezervní armády (armáda rezervistů/záložníků)

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023