PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

1. světová válka

  Válka je něco hrozného, nelidského, zejména tato válka.
Ale není válka zlem největším - žít nečestně, být otrokem, zotročovat a mnohé jiné je horší.
Válka je zlo, ale obrana je mravně přípustná a nutná; třebaže je nesnadné vymeziti přesně, kde začíná obrana a kde násilí.

T. G. MASARYK

(Ze zápisu do pamětní knihy prvního pluku československých legií v Rusku 20. srpna 1917)


Historie.cs

Češi na frontách 1. světové války

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/211452801400017-cesi-na-frontach-1-svetove-valky/video/


Oblast školství

Ministerstvo školství - historie

http://www.msmt.cz/ministerstvo/165-let-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy

Seznam ministrů kultu a vyučování Předlitavska

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministrů_kultu_a_vyučování_Předlitavska

Poznámka:

Předlitavsko (neboli Rakousko) vzniklo v roce 1867 jako výsledek tzv. rakousko-uherského vyrovnání a bylo jednou ze dvou částí Rakousko-Uherska v letech 1867-1918, hlavním městem byla Vídeň. Od druhé části, tj. Zalitavska (neboli Uherska), bylo zčásti odděleno řekou Litavou. Pojem Předlitavsko byl neoficiální. Do roku 1915 se oficiálně užívalo spojení Království a země na říšské radě zastoupené, v roce 1915 se oficiálně začal užívat název Rakousko.


 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023