PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Karel Kramář

Zajímavé články

Druhý či první muž strany? Ke vztahu Aloise Rašína a Karla Kramáře / Jana Šetřilová -- lit.

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 5, č.5 (1994), s.114-118.

Východiska obou politiků. Mladočeská strana. Rozdělení rolí (praktická a teoretická politická činnost). Rašínova redakce Národních listů. Vypuknutí první světové války - pragmatický přístup Rašína k politickým otázkám. Maffie. Věznění Kramáře a Rašína, rozsudek smrti. Amnestie. Národní výbor. Neshody mezi oběma politiky po vzniku samostatného Československa. Smrt Rašínova 1923.

politika ; stát ; dějiny ; Rašín, Alois, ; Kramář, Karel, ; národně demokratická strana ; Rakousko-Uhersko ; Československo ; vznik ; 1907-1923

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=28398
 

Karel Kramář - vůdce české pravice? : nedostatečná vůle k moci prvního československého premiéra / Jana Čechurová -- Obsahuje bibliografické odkazy: 3

In: Dějiny a současnost : Kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 [CZ] -- Roč. 29, č. 11 (2007), s. 37-40.

Rozporuplná osobnost a politická dráha vůdce národně demokratické strany a prvního československého předsedy vlády. Vztah mezi ním a dalším významným pravicovým politikem Aloisem Rašínem. Osobnímu životu Karla Kramáře je věnován článek na stranách 32 - 36.

dějepis ; politika ; politické chování ; biografie ; dějiny dvacátého století ; Kramář, Karel, ; Rašín, Alois ; Československo

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=210193
 

Kramář a Masaryk / Jana Čechurová

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 9, č.3/4 (1998), s.71-74.

Vztahy dvou osobností české politiky od posledního desetiletí 19.stol., kdy pracovali jako partneři a s Josefem Kaizlem tvořili základní politickou trojici českého realismu, přes jejich politické působení před 1.světovou válkou, během ní a po ní až do smrti obou v r.1937. Vzájemné rozpory obou politiků, vyplývající z odlišných politických postojů. Osudovost Kramářovy účasti na mírové konferenci v Paříži a tím nepřítomnosti na české politické scéně po dlouhou dobu. Kramářovy politické ambice a zklamání z jejich nenaplnění. Hodnocení Kramáře politika a jeho vztahu s Masarykem.

dějiny ; politika ; Kramář, Karel, ; Masaryk, Tomáš Garrigue ; Československo ; 1891-1937

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=54881
 

Kramářův pohled na Rusko / Martina Lustigová -- lit.

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 14, č.5/6 (2003), s.116-123.

Zhodnocení politické činnosti a významu osobnosti českého politika Karla Kramáře (1860-1937). Kramářův projekt vzniku slovanské říše vznikl v roce 1914. Po ruské říjnové revoluci přežívala naděje na osvobození Ruska od bolševismu. Pařížská mírová konference v roce 1919 nastolila nové politické podmínky v Evropě. Ruská emigrace v Československu.

dějiny dvacátého století ; zahraniční politika ; zahraniční vztahy ; Kramář, Karel ; Československo ; Rusko

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=84184
 

Předčasný pád / Robert Kvaček

In: Společenskovědní předměty : čtvrtletník pro pedagogy základních a středních škol -- [CZ] -- Roč. 6, č. 4 (2006/2007), s. 6-9.

Politická a sociální situace v mladém československém státě v roce 1919. Politická dráha Karla Kramáře, předsedy vlády. Neúspěšný atentát na něj v lednu 1919, důvody a okolnosti demise jeho vlády v témže roce.

politika ; vláda ; vládní politika ; biografie ; Kramář, Karel ; Československo ; 1919

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=209578
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024