PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Výběr publikací k tématu vznik ČSR

1918 - Vznik ČSR / [ František Emmert] -- Vyd. 1.
Brno : Computer Press (firma), 2008 -- 63 s. -- cze
ISBN 978-80-251-2283-9 (váz.)
Sign.: VI 10095V1
dějiny dvacátého století ; stát ; společnost ; politika ; vláda ; Československo ; 1918
https://katalog.npmk.cz/documents/247407


28. říjen 1918 : skutečnost, sny a iluze / Václav Čada -- 1. vyd.
Praha : Mladá fronta (nakladatelství) 1988 -- 301 s. -- cze
Sign.: I 31314
dějiny dvacátého století ; Československo ; vznik ; 1918
https://katalog.npmk.cz/documents/109122


A bourali vesele to Rakousko zpuchřelé-- : (k historii našeho převratu 28.-30. října 1918) / Jaromír Malý
V Praze : Pokroková revue Nové Čechy, 1929 -- 14, [II] s. -- cze
Sign.: IV 1309
dějiny dvacátého století ; Československo ; vznik ; 1918
https://katalog.npmk.cz/documents/315623


Bez legend : Zahraniční odboj 1914-1918. Zápas o československý program / Karel Pichlík -- 1. vyd.
Praha: Panorama (nakladatelství a vydavatelství), 1991 -- 419 s -- cze
ISBN 80-7038-217-1 (brož.)
Sign.: II 94499
Československo ; dějiny ; r. 1914-1918 ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/113180


Bez Velké říjnové socialistické revoluce by nebylo Československa : Boj č. a slov. dělnické tř. za svobodu v letech 1917-1920 / Jurij Křížek, Oldřich Říha ; [Předml.:] Julius Fučík -- 1. vyd.
Praha : Rovnost, 1951 -- 98, [1] s. -- cze
Sign.: II 28826
Historická studie o vzniku Československé republiky. Líčí živelné hnutí dělnictva, které v českých zemích, na Slovensku a všeobecně v Rakousku-Uhersku vyvolala Velká říjnová revoluce, zrádnou úlohu pravicových vůdců sociální demokracie, jejich přisluhování buržoasii a jejich snahy o zdušení revoluční nálady, hodnotí revoluční význam vystoupení českého dělnictva 14.X.1918 a ukazuje, že vyhlášení republiky 28.X.1918 bylo vynuceno novým revolučním vystoupením českého a slovenského lidu pod přímým vlivem Velké říjnové revoluce a jí prohlášeného práva sebeurčení národů. Ve druhé části studie je ukázáno, jak za pomoci pravicového vedení sociální demokracie byl v ČSR rozhodnut boj o moc ve prospěch buržoasie a jak nový stát byl podřízen západním imperialistům. V závěru je vylíčen nástup marxistické levice, revoluční vlna r. 1920 a prosincová porážka revolučního dělnictva pod osobním vedením T.G. Masaryka.
https://katalog.npmk.cz/documents/373901


České země v éře První republiky (1918-1938). Díl 1., Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918-1929) / Zdeněk Kárník -- 1. vyd.
Praha: Libri, 2000 -- 571 s. -- cze
ISBN 80-7277-027-6
Sign.: II 101304/1
Čechy ; dějiny ; první republika ; r. 1918-1929 ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/116854


Československá republika, její vznik a vývoj do r. 1924 : Přehledy k současným dějinám politickým a hospodářským / Ad.E. Vašek.
V Brně : t. Šmerek, 1924 -- 24 s. -- cze
Sign.: IV 1035
https://katalog.npmk.cz/documents/310146


Dějiny první republiky / Věra Olivová -- 2. vyd. - Společnost EB /
Praha : Společnost Edvarda Beneše, 2012 -- 359 s. -- cze
ISBN 978-80-86107-47-9 (váz.)
Sign.: II 110091V1
dějiny dvacátého století ; politika ; společnost ; ekonomika ; Československo
Ve své přehledné práci věnované dějinám tzv. první republiky se Věra Olivová věnuje zejména českým politickým dějinám. V deseti kapitolách sleduje vnitřní vývoj i mezinárodněpolitické vazby československého státu od jeho vzniku v říjnu 1918, přes 20.léta a bouřlivou hospodářskou krizi, až k velké politické krizi v druhé polovině 30. let. Velkou pozornost věnuje rozboru kritického roku 1938. Svoji práci zakončuje popisem epizodické tzv. druhé republiky na přelomu let 1938 a 1939.
https://katalog.npmk.cz/documents/403606


Dějiny první republiky / Věra Olivová -- 1. vyd.
Praha: Karolinum (nakladatelství), 2000 -- 355 s. -- cze
ISBN 80-7184-791-7 (brož.)
Sign.: II 101225
Československo ; dějiny ; první republika ; r. 1918-1939 ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/120711


Demokratické principy vzniku Československa : sborník referátů z vědecko-osvětové konference k 80. výročí vzniku ČSR / Odpovědný redaktor: Jiřina Švarcová -- 1. vyd.
Praha: Česko., 2001 -- 101 s. -- cze
ISBN 80-7278-107-3
Sign.: II 101800
Československo ; vznik ; vývoj ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/119498


Genese Československa / Josef Kalvoda -- 1. vyd.
Praha: Panevropa, 1998 -- 607 s. -- cze
ISBN 80-85846-09-8 (váz.)
Sign.: II 99748
Československo ; vznik ; vývoj ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/128820


Krví a železem dobyto československé samostatnosti : [listinné doklady, úvahy, posudky] / Antonín Svatopluk Kalina -- 1. vyd.
V Praze: vlastním nákladem 1938 -- 333 s. -- cze
ISBN (váz.)
Sign.: II 105000V1
dějiny dvacátého století ; Československo ; první světová válka ; 1914-1918
https://katalog.npmk.cz/documents/203300


Manipulace s dějinami první republiky / Věra Olivová -- 1. vyd.
Praha: Společnost Edvarda Beneše, 1998 -- 38 s. -- cze
ISBN 80-86107-06-X
Sign.: V 20456
Československo ; dějiny ; první republika ; zkreslování ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/142277


Manipulace s dějinami první republiky / Věra Olivová -- 3. vyd. /
Praha: Společnost Edvarda Beneše, 2001 -- 52 s. -- cze
ISBN 80-86107-15-9
Sign.: V 21410
Československo ; dějiny ; první republika ; zkreslování ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/142278


Muži října 1918 : osudy aktérů vzniku Republiky československé / k vydání připravil Rudolf Kučera
Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, 2011 -- 203 s. -- cze, cze ger
ISBN (Váz.)
Sign.: II 108673V1
dějiny dvacátého století ; politika ; kultura ; společnost ; Československá republika ; postavení učitelů ; 1918
Publikace prostřednictvím biografických portrétů představuje řadu osob a osobností spjatých s říjnovým převratem 1918 a ukazuje jejich prožitek přelomových dnů, týdnů a měsíců let 1918-1919.
https://katalog.npmk.cz/documents/347538


O lidovou republiku. [Díl 1.] / Zdeněk Nejedlý -- První vydání
V Praze : Svoboda : Orbis, 1948 -- 384-[IV] s. -- cze
ISBN (Brož.)
Sign.: II 16755/4
https://katalog.npmk.cz/documents/385270


O samostatný československý stát 1914-1918 / Jan Galandauer a spol. -- 1. vyd
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1992 -- 117 s. -- cze
ISBN 80-04-26140-X
Sign.: II 95431
stát ; samostatnost ; Československo ; 1914-1918 ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/152342


Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. Díl IV, 1914-1918 / napsal Zdeněk Tobolka
Praha : Československý Kompas, 1937 -- 409 - [III] s., [8] s. obr. příl. -- cze
Sign.: II 2973/4
Česko ; dějiny 1914-1918 ; 1914-1918
https://katalog.npmk.cz/documents/290558


Politikové a vznik republiky : 1914-1918 / Petr Prokš -- 1. vyd.
Praha: Prospektrum, 1998 -- 238 s. -- cze
ISBN 80-7175-078-6
Sign.: II 100165
Čechy ; dějiny ; r. 1914-1918 ; studie ; Československo ; vznik ; politikové
https://katalog.npmk.cz/documents/158321


Prohlášení nezávislosti československého národa zatímní vládou československou : osmnáctého října MDCCCCXVIII = Declaration on Independence of the Czechoslovak Nation by Its Provisional Government : October Eighteenth MDCCCCXVIII -- 1. vyd.
Praha : EVA - Milan Nevole, 1998 -- 59 s. -- cze, cze eng
ISBN 80-238-3576-9 (v knize neuvedeno
Sign.: V 20445
Československo ; dějiny 1918 ; Czechoslovakia ; history 1918 ; ČSR ; vznik ; deklarace nezávislosti ; r. 1918 ; dokumenty
https://katalog.npmk.cz/documents/161912


První československá republika - Pokus o demokracii ve střední Evropě / Josef Harna -- 2. vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1993 -- 64 s. -- cze
ISBN 80-04-26363-1 (brož.)
Sign.: VI 7359
dějiny ; učebnice
https://katalog.npmk.cz/documents/163149


První československá republika - Pokus o demokracii ve střední Evropě / Josef Harna -- 1. vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1990 -- 64 s. -- cze
Sign.: III 33471
Československo ; dějiny ; r. 1919-1938 ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/163150


Říjen 1918 : Vznik Československa / Antonín Klimek -- 1. vyd
Praha: Nakladatelství Paseka, 1998 -- 279 s. -- cze
ISBN 80-7185-175-2
Sign.: II 99956
Československo ; dějiny ; r. 1918 ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/169029


T.G. Masaryk a vznik ČSR / Jan Galandauer
Praha : Melantrich, 1988 -- 40 s.
ISBN (Brož.)
Sign.: VI 6588
Masaryk, Tomáš Garrigue, ; Československo ; dějiny ; r. 1918 ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/418703


Vítejte v první republice / Antonín Klimek -- 1. vyd.
Praha: Havran, 2003 -- 301 s. -- cze
ISBN 80-86515-33-8
Sign.: II 103363
Československo ; dějiny ; první republika ; r. 1918-1939 ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/187449


Vznik a vývoj společného státu Čechů a Slováků / Stanislav Matoušek -- 1. vyd.
Praha: Academia, 1980 -- 505 s. -- cze
Sign.: II 79712
Československo ; vznik ; vývoj ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/190838


Vznik Československa / Jurij Křížek -- 1. vyd.
Praha: Svoboda, 1978 -- 117 s. -- cze
Sign.: I 28014
ČSR ; vznik ; r. 1918
https://katalog.npmk.cz/documents/190841


Vznik Československa a Východné Slovensko / Ladislav Tajták
Prešov: Metodické centrum, 1992 -- 32 s. -- slo
ISBN (váz.)
Sign.: VI 7071
Československo ; dějiny ; r. 1918 ; studie ; Slovensko východní
https://katalog.npmk.cz/documents/190842


Vznik Československé republiky / Václav Král -- 1. vyd.
Praha: Melantrich (nakladatelství), 1985 -- 320 s. -- cze
Sign.: I 29968
ČSR ; vznik ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/190843


Vznik Československé republiky 1918 / Karel Schelle -- Vyd. 1.
Ostrava : Key Publishing, 2008 -- 95 s. -- cze
ISBN 978-80-7418-000-2 (brož.)
Sign.: V 23282V1
dějiny dvacátého století ; politika ; státní správa ; Československo ; vznik republiky ; 1918
https://katalog.npmk.cz/documents/428298


Vznik Československé republiky : Programy, projekty, perspektivy / Jan Galandauer -- 1.vyd.
Praha: Svoboda, 1988 -- 344 s. -- cze
ISBN (váz.)
Sign.: II 90142
dějiny
https://katalog.npmk.cz/documents/190844


Za Československou republiku. 1914 - 1918 / Ivan Šedivý -- 1. vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1991 -- 60 s. -- cze
ISBN 80-04-25826-3 (brož.)
Sign.: III 33469V4
Rakousko-Uhersko ; dějiny ; r. 1914-1918 ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/191630


Za Československou republiku. 1914 - 1918 / Ivan Šedivý -- 2. vyd.
Praha: SPN - pedagogické nakladatelství 1993 -- 60 s. -- cze
ISBN 80-04-26310-0 (brož.)
Sign.: III 34107
Rakousko-Uhersko ; dějiny ; r. 1914-1918 ; studie
https://katalog.npmk.cz/documents/191631


Zrození našeho státu / Jan Opočenský
Praha: Státní nakladatelství, 1928 -- 194 s. -- cze
Sign.: I 608/25
dějiny ; stát ; národ ; příručka
https://katalog.npmk.cz/documents/195688


Zrození republiky : 1914-1918 / Josef Hotmar
Brno: Stilus, 2005 -- 423 s. -- cze
ISBN 80-903550-4-8 (váz.)
Sign.: II 104526V1
vládní politika ; dějiny ; Československá republika ; vznik republiky ; 1914-1918
https://katalog.npmk.cz/documents/106794


Živé hodnoty Masarykova Československa : směrodatné hodnoty pro 21. století : sborník z konferencí k 90. výročí vzniku ČSR v Brně 22. a 23. října 2008 / [redakce Bohumír Blížkovský ... et al.] -- 1. vyd.
Brno : Občanský a odborný výbor : Masarykova univerzita 2009 -- 267 s. -- cze, cze slo
ISBN 978-80-254-4000-1 (brož.)
Sign.: II 106777V1
dějiny dvacátého století ; demokracie ; stát ; společnost ; filozofie ; hodnota ; politika ; Masaryk, Tomáš Garrigue, ; Československá republika
https://katalog.npmk.cz/documents/247885
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023