PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Výběr článků k tématu vznik ČSR

1. Československo 1918 - 1929. Přehled historického a společenského vývoje v prvním desetiletí našeho státu. Pokrač / Antonín Klimek -- čeština

In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 40, č.8 (1990), s.8.

Přehled vývoje našeho státu - dříve tzv. bílá místa v naší historii. Vznik Československa,politická struktura, zabezpečení území státu, politický vývoj do přijetí ústavy v únoru 1920 a vnitřní boj do generální stávky v prosinci 1920.

dějiny novověku ; Československé dějiny ; ČSR ; vznik ; 1918-1920 ; století 20

https://katalog.npmk.cz/documents/4375


2. Češi a Němci - sousedé ve společném státě 1918-1938 : interdisciplinární mezinárodní konference FP TUL v Liberci / Tomáš Kasper, Dana Kasperová -čeština

In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 [CZ] -- Roč. 56, č. 2 (2006), s. 189-192.

Informace o konání mezinárodní konference Češi a Němci - sousedé ve společném státě, ve dnech 9. a 10. února
2006 ve spolupráci s německou stranou v Liberci. Cílem konference bylo analyzovat zásadní aspekty každodenního soužití a života Čechů a Němců po vzniku československého státu v roce 1918 až do politické krize roku 1938. Diskuse o určujících modelech myšlení a společensko-kulturního soužití v tehdejší době. Hlavní témata konference - národní identita, její význam v každodenním česko-německém soužití a ve školském životě. Analýza protižidovské perzekuce v školské oblasti - vylučování židovských dětí z protektorátního národního i středního školství.

národnostní školství ; etnické vztahy ; historické hledisko ; konference ; Německo ; Češi ; Němci ; 1918-1938

https://katalog.npmk.cz/documents/203106


3. Druhý či první muž strany? Ke vztahu Aloise Rašína a Karla Kramáře / Jana Šetřilová -- čeština -- lit.

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 5, č.5 (1994), s.114-118.

Východiska obou politiků. Mladočeská strana. Rozdělení rolí (praktická a teoretická politická činnost). Rašínova redakce Národních listů. Vypuknutí první světové války - pragmatický přístup Rašína k politickým otázkám. Maffie. Věznění Kramáře a Rašína, rozsudek smrti. Amnestie. Národní výbor. Neshody mezi oběma politiky po vzniku samostatného Československa. Smrt Rašínova 1923.

politika ; stát ; dějiny ; Rašín, Alois ; Kramář, Karel ; národně demokratická strana ; Rakousko-Uhersko ; Československo ; vznik ; 1907-1923

https://katalog.npmk.cz/documents/28398


4. František Udržal (1866 - 1938) / Roman Vondra -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 32

In: Historický obzor : Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie -- ISSN 1210-6097 [CZ] -- Roč. 18, č. 9-10 (2007), s. 226-230.

Původ, vzdělání, vojenská služba a zájmy F. Udržala (3. 1. 1866 - 25. 4. 1938). Jeho stranická, spolková a politická činnost do r. 1918. Postupná ztráta víry v možnost další existence Rakousko - Uherska v druhé polovině první světové války. Účast v jednotlivých vládách Československé republiky do r. 1932. Snaha o dobré vyzbrojení a všestrannou připravenost armády. Charakteristika Udržalovy osobnosti.

biografie ; dílo ; politika ; osobnost ; Udržal, František ; Rakousko-Uhersko ; ČSR ; století 19-20 ABA012

https://katalog.npmk.cz/documents/209928


5. Historická věda a školní dějepis o klíčových událostech československých dějin / Luboš Balcar -- čeština

In: Společenské vědy ve škole -- [CZ] -- Roč. 46, č.4 (1989/90), s.107-109..

Informace o řadě odborně historických, popularizujících a přehledových publikacích k historii samostatného československého státu, které byly vydány v roce 1988. Možnosti využití těchto publikací ve výuce novodobých dějin na základních a středních školách.

dějepis ; odborná literatura ; ČSR ; historická věda ; národní dějiny ; vznik

https://katalog.npmk.cz/documents/3704


6. Historie magistra vitae  -- čeština

In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 94, č.39 (1991), s.7-9.

Nevšední pohled na první roky první republiky: vznik Československého státu, první kroky první vlády, první volby, druhá vláda ČSR, Ústava a zákony, volby do Národního shromáždění v r.1920.

dějiny ; Československo ; národní dějiny ; 1918-1920

https://katalog.npmk.cz/documents/12811


7. Jak se budovalo Československo / Jiří Martínek -- čeština

In: Geografické rozhledy : výuka a popularizace geografie, ekologická výchova -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 18, č. 1 (2008/2009), s. 2-3.

Události, které předcházely vzniku československého státu v roce 1918. Aktivity exilových politiků (T. G. Masaryk, E. Beneš, R. Štefánik) a domácí politická scéna (K. Kramář, A. Rašín, A. Švehla). Postupný rozpad Rakouska - Uherska. Generální stávka (14. 10. 1918) a vyhlášení samostatného Československa (28. 10. 1918) v čele s prvním prezidentem T. G. Masarykem. Politické boje a kompromisy za stanovení státních hranic (1919), hospodářské problémy, nová ústava (1920) atd.

dějiny dvacátého století ; historické hledisko ; stát ; politika ; dějiny ; Československo ; Rakousko-Uhersko ;1918

https://katalog.npmk.cz/documents/244509


8. Kolik dějepisů znáš, tolikrát jsi zmaten. Jak se v průběhu času měnil obraz 28.října 1918 v učebnicích českých školáků / Jitka Šestáková -- čeština

In: Lidové noviny -- [CZ] -- Roč. 13, č. 27.X. (2000), s.17.

Článek představuje několik učebnic dějepisu a jejich pohled na vznik Československé republiky v roce 1918., tj. Dějepis pro školy měšťanské (1920), Vlastivěda pro pátý postupný ročník (1933), Stručné dějiny říše (1943), Dějepis pro gymnázia (1986), Dějiny 20.století (1995, jedna z učebnic pro gymnázia).

dějepis ; dějiny dvacátého století ; historické hledisko ; dějiny školství ; učebnice ; Československo ; 1918 ; století 20

https://katalog.npmk.cz/documents/70238


9. Masaryk a Gottwald / Peter Dinuš -- slovenština

In: Historická revue -- [SK] -- Roč. 14, č. 12 (2003), s. 26-27.

Po roku 1989 sa začala opäť pripomínať osobnosť prvého československého prezidenta Tomáša G. Masaryka. Autor vo svojej úvahe naznačil filozofickodejinnú paralelu medzi masarykovským symbolom po roku 1918 a gottwaldovským po roku 1948 v spojitosti s českým historickým obrazom.

dějiny ; politika ; symbol ; Masaryk, Tomáš Garrigue, ; Gottwald, Klement ; Československo ; 1918 ; 1948

https://katalog.npmk.cz/documents/101391


10. Maturita s Historickým obzorem / Kateřina Dršková -- čeština

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 6, č.3/4 (1995), s.92-94. Pokrač..

První světová válka, vznik Československa, charakter československého státu - teze k uvedeným tématům.

dějepis ; střední škola ; maturita ; Československo ; první světová válka ; 1918

https://katalog.npmk.cz/documents/34890


11. Maturita s Historickým obzorem / Kateřina Dršková -- čeština

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 6, č.5/6 (1995), s.142-143. Pokrač..

Evropa po 1.světové válce. Vývoj první republiky do Mnichova. Kultura první republiky.

dějiny ; kultura ; historiografie ; literatura ; výtvarné umění ; maturita ; střední škola ; Evropa ; Československo ; teze ; 1918-1922 ; 1918-1938

https://katalog.npmk.cz/documents/35306


12. Měnová politika v prvních letech Československé republiky / Vlastislav Lacina -- čeština

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 1, č.2 (1990/91), s.5O-55.

Význam měnového osamostatnění a stabilizace československé koruny pro hospodářství samostatné Československé republiky po roce 1918. Rašínova politika zhodnocení a upevnění měny, měnová reforma na jaře 1919. Zastavení inflačního vývoje, vytvoření stabilizované, volně směnitelné měny.

politika ; Československé dějiny ; finance ; 1918-1922

https://katalog.npmk.cz/documents/8128


13. Milan Rastislav Štefánik / Anna Magdolenová -- slovenština

In: Společenské vědy ve škole -- [CZ] -- Roč. 46, č.5 (1989/90), s.130-133.

Životopis Milana Rastislava Štefanika (21. července 1880 Košiarky pri Brezovej - 4. května 1919 Bratislava). Štefánikova vědecká činnost. Aktivní boj za samostatnost Československa, organizace samostatné československé armády ve Francii, diplomatická činnost.

biografie ; Štefánik, Milan Rastislav ; Štefánik, Milan Rastislav ; Československé dějiny ; ČSR ; vznik

https://katalog.npmk.cz/documents/4368


14. Muži 28.října. K zaplnění bílých míst učebnic dějepisu / Pavel Knotek -- čeština

In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 40, č.35 (1990), s.2.

Charakteristika hlavních osobností československé politické scény v období vzniku naší republiky. Karel Kramář, Alois Rašín, Antonín Švehla, Přemysl Šámal, František Soukup, Josef Scheiner, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár.

Československé dějiny ; ČSR ; vznik ; politické dějiny ; 1918

https://katalog.npmk.cz/documents/8130


15. Náboženská situácia za prvej Československej republiky / Ľuboš Kačírek -- slovenština

In: Historická revue : populárno-vedecký časopis o dejinách spoločnosti -- ISSN 1335-6550 -- Roč. 24, č. 3 (2013), s. 32-[37].

Zánik Rakouska-Uherska a vznik Československa byl výrazným zásahem do činnosti jednotlivých církví, které působily na území nového státu. Československé vlády měly poměrně liberální postoj k církvím, které po splnění zákonných podmínek mohly legálně vykonávat svou činnost. Odluka církve od státu se neuskutečnila, ale Ústava ČSR z roku 1920 zaručovala náboženskou svobodu. Autor se zabývá problematikou jednotlivých církví a jejich představitelů.

náboženství ; náboženská organizace ; církev ; postoj ; politika ; stát ; dějiny dvacátého století ; katolicismus ; Československo ; náboženská víra ; evangelická církev ; reforma církve

https://katalog.npmk.cz/documents/407165


16. Národnostní menšiny v ústavněprávním rámci první Československé republiky (1918-1938) / Andrej Tóth, Lukáš Novotný, Michal Stehlík -- čeština

In: Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie -- ISSN 1210-6097 -- Roč. 22, č. 11-12 (2011), s. 256-269.

Vznik Československa, jeho ústavněprávní základy a reakce národnostních menšin, zejména německé. Postavení národnostních menšin v meziválečném Československu a jejich zastoupení v Národním shromáždění. Jazykový zákon z roku 1920, cenzurní praxe a svoboda tisku v souvislosti s národnostními menšinami. Pozemková reforma a národnostní menšiny.

dějepis ; dějiny dvacátého století ; národnostní menšina ; ústava ; právo ; legislativa ; jazyková politika ; Československo ; 1918-1938

https://katalog.npmk.cz/documents/369783


17. Podoba a vývoj prvního československého státu 1918-1938 / Robert Kvaček -- čeština

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 4, č.9 (1993), s.204-209.

Vývoj československého státu po r.1918, vztah české společnosti k demokracii, k státnosti. Postoj politiků k národnostním menšinám (Němci). Politický systém a správa Československa - komunismus a sociálně reformní politika. Parlamentní opozice a duch negace vůči státu. Osobnost prezidenta Masaryka. Hospodářství. Hospodářská krize počátku 30.let. Národnostní politika v ekonomických souvislostech. Osudy demokracie v sousedních státech. Nacionalismus. Zahraniční politika Československa. Důsledky zničení Výmarské republiky v r.1933. Vztah s Německem. Spojenectví se Sovětským svazem 1935. Vývoj k Mnichovu.

dějiny ; politika ; Československo ; 1918-1938

https://katalog.npmk.cz/documents/23884


18. Poslední válečný cíl: britský názor a rozhodnutí pro československou nezávislost / William R. Callcott ; [Překl.] Václav Jůzl -- čeština

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 3, č.2 (1992), s.50-56.

Okolnosti vzniku samostatného Československa ve světle zdráhavého postoje Velké Británie vzhledem k eventualitě rozbití Rakouska-Uherska.

dějiny ; postoj ; Československo ; Velká Británie ; vznik ; první světová válka ; diplomacie

https://katalog.npmk.cz/documents/14308


19. Pozemková reforma v období první republiky / Antonín Kubačák -- čeština

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 4, č.4 (1993), s.84-87.

Příčiny reformy, průběh, výsledky.

zemědělství ; reforma ; Československo ; 1918-1938

https://katalog.npmk.cz/documents/21708


20. První republika a slovenská otázka. Slovo historiků k počátkům národní existence / Josef Harna, Ivan Šedivý -- čeština

In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 40, č.30 (1990), s.8-9.

Historické rozdíly ve vývoji českého a slovenského národa na přelomu 19. a 20.století. Pittsburgská dohoda. Martinská deklarace. Soužití v novém státě po r.1918. Ľudová strana - V. Tuka, J. Tiso. Pomůcka pro učitele dějepisu.

dějepis ; učivo ; Československé dějiny ; Slovensko ; ČSR ; vznik ; století 20

https://katalog.npmk.cz/documents/7541


21. Prvá svetová vojna a vznik Československa. Kapitoly z dejín / Dušan Kováč -- slovenština

In: Nové slovo -- [SK] -- Roč. 32, č.3 (1990), s.20-21.

Experimentálny text na pomoc učiteľom dejepisu. Nastolenie požiadavky československej samostatnosti v českom a slovenskom politickom tábore. Vnútorný rozklad Rakúsko-Uhorska. Zrod samostatnosti.

dějepis ; dějiny ; Československo ; první světová válka

https://katalog.npmk.cz/documents/10774


22. Sudetoněmecké hnutí mládeže a národně politická výchova v letech 1918-1933 / Tomáš Kasper -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 16

In: Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělávání a výchově -- ISSN 0031-3815 [CZ] -- Roč. 55, č. 3 (2005), s. 204-216.

Tématem článku je problematika sudetoněmeckého pedagogického reformního hnutí v letech 1918-1933, speciálně jeho mimoškolní části, tzv. sudetoněmeckého hnutí mládeže (Jugendbewegung). Článek sleduje reakci části sudetoněmeckých reformně orientovaných vychovatelů na vznik Československa a jejich formulaci reformně výchovných cílů v kontextu společensko - politického dění ČSR.

mládež ; mládežnické hnutí ; politická výchova ; národ ; národní vědomí ; dějiny ; Sudety ; Němci

https://katalog.npmk.cz/documents/106713


23. Zápas o Československo. (Nástin vývoje československé zahraniční politiky v letech 1918-1938) / Antonín Klimek, Eduard Kubů -- čeština

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 7, č.1/2 (1996), s.41-46. Pokrač.

Teoretické základy, praktická východiska a organizační zázemí čs.zahraniční politiky. Diplomatický boj o vznik státu. První kroky diplomacie samostatného Československa. Československo na mírové konferenci ve Versailles (prosazování územních požadavků, válka s Maďarskem, finanční a menšinové závazky).

zahraniční politika ; dějiny ; dějiny dvacátého století ; Československo ; 1918-1938

https://katalog.npmk.cz/documents/39478

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023