PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Vznik Československa na školních obrazech

Ukázky školních obrazů

Vyhlášení neodvislosti 26. října 1918

T. G. Masaryk vítán na půdě osvobozené vlasti

Slavný vjezd presidenta Masaryka do Prahy 21. prosince 1918

Vzpomínka na den osvobození 28. října 1918


Vyhlášení neodvislosti 26. října 1918

Školní obraz, který vznikl v 1. pol. 20. století, zachycuje na fotografii T. G. Masaryka se suitou před budovou Neodvislosti ve Filadelfii, obklopeného davem naslouchajících s transparenty; v horní části tištěno: "NÁRODE ČESKOSLOVENSKÝ! Po dlouhé porobě a utrpení našeho národa, dobyli jsme samostatnosti, kterou jsme vinou nesvornosti našich předků před staletími ztratili. Jedině svornou, bratrskou, spoluprací všech, pro blaho celého národa, můžeme tuto zachovati našim potomkům a získati tak jejich úcty. Což každého Čecha a Slováka jest svatou povinností!" Pod snímkem pak: "PAMÁTNÝ DEN V DĚJINÁCH STŘEDNÍ EVROPY! Profesor Masaryk prohlašuje před budovou Neodvislosti ve Filadelfii  dne 26. října 1918 neodvislost československého národa a zájmy dalších jedenácti utiskovaných národů střední Evropy s téhož místa, kde Jiří Washington prohlásil neodvislost Spojených států severoamerických."


T. G. Masaryk vítán na půdě osvobozené vlasti

TGM vítán na půdě osvobozené vlasti

Školní obraz od českého malíře, grafika a knižního ilustrátora Václava Čutty (28. 12. 1878 v Praze - 19. 4. 1934 tamtéž) pochází z 1. třetiny 20. stolet. Barevný obraz znázorňuje vítání T. G. Masaryka 21. prosince 1918 v Horním Dvořišti před vagonem s nápisem GRAND EXPRESS. Presidenta Masaryka doprovázeného dcerou Olgou obklopují slavnostně odění muži, včetně uniformovaných sokolů a legionářů, v pozadí několik praporů a zástav, proti presidentovi muž s chlebem a solí na podnose, v pravém rohu žena v kroji. Čerstvé československé hranice překročil Masaryk se svým doprovodem (jen jeho vlak měl 19 vagonů a dvě lokomotivy, před ním jel vlak s legionáři) v pátek 21. prosince v Horním Dvořišti, kde ho přivítalo nově zvolené Národní shromáždění. Národní listy o této události napsaly: "... Po jedné hodině vjížděla za velkého napětí všech přítomných ověnčená lokomotiva presidenta doktora Masaryka do nádraží; Sokolové, konající čestnou stráž, zaujali své místo a stejně i setnina vojínů našich, již hudba hrála při objevení se vlaku národní hymnu Kde domov můj. ..."


Slavný vjezd presidenta Masaryka do Prahy 21. prosince 1918

Slavný vjezd presidenta Masaryka do Prahy 21. prosince 1918

Obraz R. Adámka z 1. poloviny 20. století zachycuje horní část Václavského náměstí ověšeného prapory ve státních barvách, uprostřed v čele kolony otevřený automobil s dvěma mužskými postavami, doprovázený šiky vojáků, legionářů a sokolů, po stranách zástupy obyvatel na chodnících a v oknech domů. 21. prosince Masaryk krátce veřejně vystoupil ve Veselí-Mezimostí, v Táboře, Benešově a pokračoval do Prahy, kde byl přijat milionem občanů v průběhu slavnostní cesty Prahou. Začala projevy po vystoupení z vlaku na Wilsonově nádraží (hlavní uvítací projev přednesl Alois Jirásek), kantátou Vitězslava Nováka "Sláva Tobě, Masaryku", pokračovala triumfální jízdou přes Václavské náměstí, slavnostními fanfárami Smetanovy Libuše z lodžie Národního divadla, dále na zcela zaplněném Staroměstské náměstí, odtud po slavnostních projevech krásně vyzdobenou Mikulášskou (dnes Pařížskou) třídou na Malou Stranu, aby T. G. Masaryk ve Sněmovní ulici složil první oficiální slib prezidenta republiky Národnímu shromáždění. K triumfální cestě rozjásanou Prahou použil s předsedou sněmovny Františkem Tomáškem zcela odkrytý automobil Laurin&Klement 200 řady S místo císařského kočáru, který mu byl nabízen, "jakožto dopravní prostředek demokratický".


Vzpomínka na den osvobození 28. října 1918

Vzpomínka na den osvobození 28. října 1918

Školní obraz vznikl v 1. pol. 20. století. Na ploše v rozestoupených mračnech svítící slunce a datum 28-X-1918, ve spodní části z mraků vystupující významná místa - hora Říp, Hradčana, Hvězda, Vyšehrad a j., na levé straně na skalnatém výběžku do dáli vyhlížející muž s puškou v legionářské uniformě. Originál byl proveden formou dřevorytu nalepeného na kartonu. Za obraz získal jeho autor Karel Vík - český loutkář, grafik a malíř - (4. 11. 1883 Hořice - 8. 10. 1964 Turnov) první cenu v soutěži.

 

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024