PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Půjčka národní svobody

  Po převratu bylo nutné začít s budováním orgánů a institucí nového státu. Na jejich vybudování však bylo v prvé řadě potřeba získat  peníze. Proto Národní výbor a první československá vláda přijaly řadu mimořádných opatření, mezi něž patřilo i vypsání první československé půjčky národní svobody. Ta byla vyhlášena již v listopadu 1918 a celkově dosáhla výše 1 mld. 48 mil. korun.

Citováno z: LACINA, Ladislav, Zlatá léta československého hospodářství 1918-1929, Praha 2000


Československému učitelstvu!

Nový náš stát potřebuje k svému zřízení a vedení velikých zdrojů finančních. Ty opatřiti jest z nejdůležitějších a prvých úkolů nové státní vlády. Proto byla vypsána

půjčka národní svobody.

Československé učitelstvo, které pod tlakem byrokratickým k zachování existence své a svých organisací bylo nuceno působiti k upisování válečných půjček, nyní s radostí a láskou k věci, aniž by bylo třeba nějakého příkazu nebo nátlaku, ujme se práce v nejširších vrstvách obyvatelstva, aby výsledek půjčky národní svobody byl nejskvělejší.
Podobně bude ochotně působiti ve škole a školou, aby dary občanstva i žactva rozmnožován byl

kovový poklad

našeho státu.

Rovněž tak bude zajisté učitelstvo úsilně pracovati k tomu, aby se všude vykonaly sbírky pro

fond pozůstalých po československých legionářích,

jenž by jim zabezpečoval vydatnou pomoc hmotnou, když jim nemůže nahraditi ztráty nejtěžší, ztráty živitele, jenž život svůj položil za svobodu a volnost drahé vlasti.
Očekáváme, že naše výzva setká se všude s největším porozuměním a pochopením.

V PRAZE, dne 17. listopadu 1918.

Ústřední rada československých organisací učitelských.

Citováno z: Českolovenskému učitelstvu!: Půjčka národní svobody. Časopis učitelek: orgán Zemské ústřední jednoty učitelek v Král. českém. 1918, roč. 26, 1 - 2, s. 2.

Pro kovový státní poklad Československé republiky.

Pan ministr školství vyzývá učitelstvo, aby se ujalo akce ve prospěch kovového pokladu naší republiky. Oběžník otiskujeme na dalších stránkách čísla. Víme jistě, že české učitelky uchopí se práce, která se jim tu naskytuje. V našich školách se již delší dobu sbírá, děti přinášejí a odvádějí stříbrné korunky, zlaté a stříbrné věci různého druhu. To jsou ale akce v malém, které musí nyní býti prováděny soustavně a nikoli jen nahodile, musí býti promyšlené a účelné.
Práce naše bude se bráti dvojím směrem: budeme pracovati k tomu, aby vnitřní půjčka republiky ve zlatě a stříbře, vypsaná ministrem financí, měla nejlepší výsledek; dále buďme ve spojení s ostatními vlivnými činiteli v místě a sbírejme dary zlata a stříbra mezi naším obyvatelstvem.

Kolegyně!
Znáte domácí poměry ve svých působištích, tedy poučujte, přednášejte, získávejte, pracujte pilně a vytrvale!

Předsednictvo ZÚJU.

Citováno z: Pro kovový státní poklad Československé republiky: Provolání. Časopis učitelek: orgán Zemské ústřední jednoty učitelek v Král. českém. 1919, roč. 26, č. 9, s. 1.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024