PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Edvard Beneš

Zdroj obrázku: Pastejřík, Jan. Přírodověda pro obecné školy (6., 7. a 8. postupný ročník). 3. vyd., zpracované podle Normálních učebných osnov pro obecné školy z r. 1933. V Praze: Státní nakladatelství, 1937. 303 s.

28. 5. 1884 Kožlany – 3. 9. 1948 Sezimovo Ústí

Československý státník, ministr zahraničí, prezident.

Studoval filosofii a práva v Praze, Dijonu, Londýně a Berlíně.

Roku 1912 se stal docentem na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V r. 1921 byl tamtéž jmenován profesorem sociologie.

Během první světové války se zapojil do protirakouského odboje a stal se nejbližším spolupracovníkem T. G. Masaryka. Mezi lety 1916 – 1918 zastával funkci tajemníka Národní rady československé v Paříži a zasloužil se o vznik samostatného československého státu.

Od r. 1918 až do r. 1935 vykonával v nově vzniklém státě post ministra zahraničí. Zároveň byl mezi lety 1920-1921 i předsedou vlády. Významně tak ovlivňoval utváření prvorepublikové zahraniční politiky, zejména její orientaci na Francii a Malou dohodu. Spoluvytvářel také  Společnost národů.

14. 12. 1935 byl zvolen druhým československým  prezidentem. Ve funkci zůstal až do r. 1938, kdy v září pod nátlakem přijal mnichovský diktát, následně v říjnu abdikoval a emigroval.

Po vypuknutí 2. světové války začal opět organizovat odboj, v r. 1940 vytvořil v Londýně exilovou vládu a opět se ujmul funkce prezidenta.

R. 1943 uzavřel v Moskvě československo–sovětskou smlouvu a zahájil s komunisty jednání o poválečném uspořádání republiky.

V dubnu 1945 jmenoval vládu národní fronty. V květnu téhož roku se vrátil do Prahy, kde byl v říjnu potvrzen  prezidentem. V červnu 1946 byl znovu zvolen prezidentem.

V únoru 1948 přijal demisi demokratických ministrů a následně jmenoval Gottwaldovu vládu. V květnu 1948 odmítl podepsat novou ústavu a v červnu 1948 abdikoval.

Zemřel v září r. 1948 v ústraní ve své vile v Sezimově Ústí.

Zdroje:

Universum: všeobecná encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Odeon, 2000-2001. 10 sv. ISBN 80-207-1060-4.

Diderot: velká všeobecná encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Diderot, 2000- . sv. ISBN 80-902723-2-0.

Kosatík, Pavel. Čeští demokraté: 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2010. 339 s. ISBN 978-80-204-2307-8.

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024