PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Žofie roz. hraběnka Chotková

1. 3. 1868 Stuttgart – 28. 6. 1914 Sarajevo

Vévodkyně z Hohenbergu, manželka rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda ď Este.

Pocházela ze starobylého českého rodu. Její otec působil v rakousko-uherských  diplomatických službách.

Žofie působila nejprve jako dvorní dáma v rodině arcivévodkyně Isabely a arcivévody Fridricha Marii Alberta. Když dvůr pobýval r. 1894 v Bratislavě, začal k němu často dojíždět František Ferdinand ď Este a Isabela doufala, že dojde k jeho sňatku s její nejstarší dcerou Marií Kristinou. František Ferdinand si však za manželku vybral dvorní dámu Žofii Chotkovou, což vyvolalo společenský skandál.

Ke sňatku však pro odpor císařské rodiny a zejména samotného  Františka Josefa I. dlouho nemohlo dojít. Žofie totiž nesplňovala podmínku rovnorodosti stanovenou Rodinným statutem z roku 1839, podle které se za rovnorodé pokládali pouze příslušníci panujících rodů. František Ferdinand si však sňatek na císaři doslova vyvzdoroval. Vzali se až 1. 7. 1900 na zámku v Zákupech. Při této příležitosti byla Žofie povýšena císařem do knížecího stavu a obdržela predikát „z  Hohenbergu“.

Ani poté ji však císařská rodina nepřijala, jako pouhá kněžna nesměla např. bydlet v císařském sídle v Hofburgu, účastnit se rodinných obědů a při dvorních slavnostech měla své místo až za nejmladší arcivévodkyní. Její postavení se poněkud zlepšilo až v roce 1908, kdy jí císař jmenoval vévodkyní. Naproti tomu samo manželství  s Františkem Ferdinandem bylo šťastné a vzešly z něj tři děti.

V červnu 1914 doprovázela svého manžela na vojenské manévry v Bosně. Během nich byl na ně při návštěvě Sarajeva 28. 6. 1914 spáchán atentát, při kterém oba zemřeli.

Zdroj:
HAMANNOVÁ, Brigitte. Habsburkové. Životopisná encyklopedie, Praha 2001

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024