PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Milan Rastislav Štefánik

21. 7. 1880 Košariská – 4. 5. 1919 Vajnory

Slovenský astronom, politik, diplomat a generál.

Začal studovat v Praze, kde nejprve studoval na České technice stavební inženýrství, ale poté přešel na filosofickou fakultu, na níž r. 1904 vystudovalastronomii a přírodní vědy. Poté odešel do Francie, kde se stal spolupracovníkem význačného astronoma Pierra J. C. Janssena a podnikal výzkumná pozorování po celém světě, např. v Maroku, Polynésii a Ekvádoru. Současně plnil různá diplomatická a zpravodajská poslání v zájmu francouzské vlády. V r. 1912 získal ve zkráceném řízení francouzské občanství a r. 1914 byl jmenován rytířem Čestné legie.

Po vypuknutí první světové války se dobrovolně přihlásil do francouzské armády a absolvoval letecký výcvik. Poté se zúčastnil bojů na srbské i italské frontě.

Na konci r. 1915 navázal kontakt s T. G. Masarykem a začal se významnou měrou se podílet na českém odboji. Posloužil mu zejména svými diplomatickými schopnostmi a vlivnými styky mezi francouzskou vládní elitou. Od roku 1916 byl členem a poté místopředsedou Národní rady Československé.

V letech 1916 – 1918 se významně podílel na vytvoření československých legií ve Francii, Itálii a Rusku. V červnu 1918 získal hodnost brigádního generála.

Dne 14. 10. 1918 pak byl jmenován ministrem vojenství v prozatímní československé vládě v Paříži a měsíc nato v první vládě ČSR. Při svém návratu do vlasti se však stal obětí leteckého neštěstí.
 

Historie.cs

První československý voják. Milan Rastislav Štefánik

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/213452801400011-prvni-ceskoslovensky-vojak/video/

Zdroje:

ADAM, Jan et al. Česko A-Ž: Ottova encyklopedie, Praha 2008

KOSATÍK, Pavel. Čeští demokraté: 50 nejvýznamnějších osobností veřejného života, Praha 2010


Tipy na zajímavé články:

České mýty : bohatýr i mučedník [Část] 10., Mýtus Milana Rastislava Štefánika / Peter Macho. -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4

In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč. 30, č. 7 (2008), s. 14-16.

Oficiální oslavná propaganda po Štefánikově tragické smrti. Štefánik jako vykupitel slovenského národa. Bojoval za práva Slováků, ale i Čechů. Odmítavý postoj k habsburské monarchii. Všude vystupoval jako Slovák, avšak sám neovládal spisovnou slovenštinu. Husova tradice v Štefánikově životě. Ctižádostivost mu pomohla k osvobození jeho národa.

dějepis ; dějiny ; dějiny dvacátého století ; historické hledisko ; Štefánik, Milan Rastislav ; Československo

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=239869
 

Dr. Milan Rastislav Štefánik - metodický list / Hilda Rösslerová-sláviková

In: Slovenský jazyk a literatúra v škole -- [SK] -- Roč. 45, č.7/8 (1998/99), s.232-239.

Autorka predstavuje metodický list, ktorý bol vydaný pri príležitosti 80.výročia tragickej smrti generála dr.Milana Rastislava Štefánika. Je určený učiteľom ZŠ v SR, aby jeho pomocou priblížili žiakom veľkú osobnosť slovenského národa. Autorka uvádza príklad využitia vedomosti o M.R.Štefánikovi na 2.stupni ZŠ.

biografie ; základní škola ; druhý stupeň ; metodická příručka ; Štefánik, Milan Rastislav

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=63559
 

Hľadať išiel do sveta / Ján Danek

In: Učiteľské noviny -- [SK] -- Roč. 40, č.18 (1990), s.7.

Zo života, vedeckej a politickej činnosti Milana Rastislava Štefánika.

biografie ; Štefánik, Milan Rastislav

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=10674
 

Hľadať išiel do sveta / Ján Danek

In: Učiteľské noviny -- [SK] -- Roč. 40, č.19 (1990), s.7.

Zo života a vedeckej činnosti Milana Rastislava Štefánika.

biografie ; Štefánik, Milan Rastislav

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=10675
 

Hľadať išiel do sveta. Pokrač. /  Ján Danek

In: Učiteľské noviny -- [SK] -- Roč. 40, č.17 (1990), s.7.

Detstvo, študentské roky M.R.Štefánika v Bratislave, Sarvaši, Prahe. Vedecká činnosť v Paríži.

biografie ; vědecká činnost ; Štefánik, Milan Rastislav

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=10645
 

Milan Rastislav Štefánik (21.7.1880-4.5.1919) 

In: Komenský -- [CZ] -- Roč. 115, č.1 (1990/91), s.42.

Životopisná data a význam osobnosti Dr. M. R. Štefánika k výročí jeho narození.

dějiny ; význam ; biografie ; Štefánik, Milan Rastislav ; Slovensko

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=7179
 

Milan Rastislav Štefánik / Anna Magdolenová

In: Společenské vědy ve škole -- [CZ] -- Roč. 46, č.5 (1989/90), s.130-133.

Životopis Milana Rastislava Štefanika (21. července 1880 Košiarky pri Brezovej - 4. května 1919 Bratislava). Štefánikova vědecká činnost. Aktivní boj za samostatnost Československa, organizace samostatné československé armády ve Francii, diplomatická činnost.

biografie ; Štefánik, Milan Rastislav ; Československé dějiny ; ČSR ; vznik

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=4368
 

Milan Rastislav Štefánik. Vzpomeňte jeho slov: Len žiadny separatizmus! / Jan Dobák

In: Učitelské noviny -- [CZ] -- Roč. 40, č.27 (1990), s.2.

Životopis generála dr. Milana Rastislava Štefánika (21.7.1980 - 4.5.1919), vojenská, diplomatická a politická činnost, význam.

biografie ; činnost ; význam ; Štefánik, Milan Rastislav

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=7180
 

Rolník Tomeš, pilot Štefánik a ošetřovatelka Mathilda : Velká válka v československém hraném filmu (1928 - 1937) / Jan Jindra -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč. 36, č. 6 (2014), s. 18-20.

Po vzniku Československé republiky v r. 1918 byl obraz 1. světové války ovlivněn novým médiem - filmem. Pohled na nedávné dění prezentovaly nejen dokumentární, ale i hrané filmy. Tendence glorifikovat legie a jejich podíl na vzniku nového státu. Autor se podrobněji rozepisuje o několika oblíbených filmech v Československu ve dvacátých a třicátých letech 20. století.

dějepis ; dějiny dvacátého století ; film ; Československo ; první světová válka, 1914-1918 ; československé legie ; 1928-1937

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=428540
 

Životopisy najvýznamnejších osobností / Dušan Kováč

In: Učiteľské noviny -- [SK] -- Roč. 40, č.9 (1990), s.8.

Životopisy T.G.Masaryka a M.R.Štefánika určené na pomoc učiteľom dejepisu.

biografie ; Masaryk, Tomáš Garrigue ; Štefánik, Milan Rastislav

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=10550
 

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024