PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Nové/zajímavé knihy

Vše pro dítě! : válečné dětství 1914-1918 / Milena Lenderová, Martina Halířová, Tomáš Jiránek


Praha ; Litomyšl : Nakladatelství Paseka, 2015. - 1. vyd. -  277 s.; ISBN 978-80-7432-499-4 (váz.)

Třebaže se válečné operace let 1914-1918 českých zemí bezprostředně nedotkly, válka zasáhla naše území v té nejméně očekávatelné podobě. Odchod otců a učitelů na frontu, pokles reálných příjmů, všeobecný materiální nedostatek, přídělový systém, pracovní nasazení nedospělých a nakonec ještě epidemie španělské chřipky, to vše se podepsalo na citovém traumatu, podlomeném zdraví a sociální bídě válečných dětí.


Malé ruce ve velké válce. Osudy dětí za první světové války / Yury a Sonya Winterbergovi

Praha: Knižní klub, 2014. - 1. vyd. - 358 s.; ISBN 978-80-242-4542-3

Autorská dvojice Yury a Sonya Winterbergovi odhaluje z deníkových zápisků a dosud nezpracovaných archivních zdrojů osudy dětí z Německa, Rakousko-Uherska, Francie, Anglie, Itálie, Belgie, Srbska, Polska, Ruska, USA, Kanady, Austrálie, Jamajky, Číny i českých zemí. Dovídáme se tak o dětských vojácích, dětech na útěku a obětech okupace, o mladičkých válečných zdravotních sestrách nebo nedospělých dezertérech a nuceně pracujících dětech. Poprvé tak máme příležitost seznámit se s jejich příběhy, jež podávají otřesný a zároveň jímavý obraz prvního světového konfliktu 20. století.


Od Palackého k Benešovi : německé texty o Češích, Němcích a českých zemích / Eva Hahnová

Praha : Academia, 2014. - 1. vyd. - 723 s.;ISBN 978-80-200-2389-6

Jaký byl obraz Čechů v německých textech 19. a 20. století? Jakou roli sehrály tyto texty v německých a českých dějinách?
Odpověď nabízí antologie sto šedesáti dokumentů z historicko-politické literatury, publicistiky, politických projevů, programů, prohlášení či usnesení, ale i z diplomatických zpráv nebo memoárů od roku 1848 až po současnost.


Zákopy : příběh vojáka z první světové války 1914 - 1918 / Jim Eldridge ; přeložil Michael Fokt.

Praha : Egmont, 2010. – 1. vyd. – 109 s.; ISBN 978-80-252-1610-1

V roce 1917 se britský voják Billy Stevens stal telegrafním operátorem poblíž Ypres. První světová válka už zuřila již třetím rokem, když je Billy nucen zúčastnit se nebezpečného útoku. Po návratu ho čekal šok. Zjistil, že jeho kamarády na frontě nekosily jenom kulky nepřátel, ale také důsledky nekompetentního velení.


Kris. Svoboda!: Rusko, 1914-1920: fiktivní válečný deník příslušníka Československé legie. 1. díl, Z Prahy do Čeljabinska.

Praha : Meander, 2013.- 1. vyd. -  89 s. Pro Emu; sv. 14.; ISBN 978-80-87596-29-6

Dospělé i děti jistě zaujme fiktivní příběh legionáře, jenž poutavou formou přiblíží čtenářům historické události a fakta.

Zdroj: Ukázku z knihy nám poskytlo nakladatelství Meander (http://www.meander.cz/).

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024