PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Územní změny po válce

Územní změny po válce

Rozpad říše Rakousko-Uherské

 

Územní změny po válce

Versailleským mírem 1919 odstoupilo Německo Francii Elsasko a Lotrinsko (a Saarsko do plebiscitu v r. 1935), Belgii malé územní při vých. hranici, Polsku Poznaňsko, Horní Slezsko a většinu Záp. Prus a malou část Vých. Prus, Litvě Klajpedu, Dánsku část Šlesviku, Československu Hlučínsko. Rakousko-Uhersko se rozpadlo, Italie získala jižní Tyroly, Přímoří a část Kraňska, Jugoslavie území slovinské, Charvatsko-Slavonsko, Bosnu a Hercegovinu, Dalmacii, část Uher, Černou Horu, Rumunsko Sedmihrady, část Uher, Besarabii, Polsko Halič. Rakousko získalo od Uherska Burgenland. České země byly spojeny se Slovenskem a získaly od Rakou Vitorazsko a Valticko, od Německa Hlučínsko. Polsko získalo část Těšínska. Dne 19. prosince 1933 byla pevněji organisována Malá dohoda států Československa, Jugoslavie a Rumunska 1921.

 

Ztráty Německa podle míru Versaillského 1919         Sovětské Rusko

                                    

Severní polární kraje                                                       Jižní polární kraje

                                   

     

Citováno z: Dorazil, Otakar. Malý atlas historický. Praha: Čsl. Červený kříž, 1935. 12 s., 20 s. obr. příl.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024