PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Výběr článků k tématu školství za 1. světové války

'Something a Little Sterner and Stronger': World War I and the enhancement of bias in English elementary education / ["Něco trochu přísnějšího a silnějšího": 1. světová válka a zvýšení (profesního) trendu v anglickém základním vzdelávání] / David Parker -- eng -- Lit.128

In: Journal of Vocational Education and Training -- [GB] -- Roc. 52, c.3 (2000), s.435-461.

Vliv 1. světové války ukázaný na případové studii z Hertfordshire. Různé interpretace školského zákona z roku 1918. Podřízení základních škol potřebám ekonomiky. Zasahování místních velkých zaměstnavatelů do záležitostí školy. Prakticky zaměřené kurikulum pro starší žáky vychovávalo budoucí pracovní síly.

základní školství ; pracovní výchova ; školská legislativa ; dějiny školství ; Velká Británie ; 1914-1918

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=72765


Polské školství v Čechách / Helena Jodasová -- cze

In: Školství -- [CZ] -- Roc. 9, c.2 (2001), s.8.

Vývoj polského školství na území Čech a Moravy v průběhu 1.světové války. Podoby náhradního vzdělávání a výuky ve válečných podmínkách: vzdělávací kursy, kursy pro zdokonalení řemesla, kursy pro analfabety,
zájmové kroužky, divadelní představení, koncerty. Organizace pomoci uprchlíkům. Vznik nových základních škol. Měšťanské školy.

základní školství ; střední školství ; vzdělávací možnosti ; uprchlík ; národnostní školství ; dějiny školství ; Polsko ; Čechy ; Morava ; 1914-1918

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=71187

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023