PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Výběr publikací k tématu 1. světová válka

Češi v 1. světové válce. 1. díl, Mým národům / Libor Nedorost -- [Dotisk] 1. vyd.
Praha : Libri, 2014 -- 239 s. -- cze
ISBN 80-7277-320-8 (soubor)
Sign.: II 111925/1V1
dějiny dvacátého století; Rakousko-Uhersko; vojenství; první světová válka; 1914-1918
První díl třídílného projektu, který se pokouší poskytnout zájemcům o vojenskou historii základní fakta a údaje o složení, organizaci, výzbroji a výstroji ozbrojených sil Rakouska-Uherska v předvečer 1. světové války, ale i o prožitcích české společnosti na počátku tohoto konfliktu. Autor se zaměřil i na charakteristiku rakousko-uherské armády v předvečer Velké války a končí líčením prožitku srpnové mobilizace, tak jak byla vnímána českou veřejností. Text je doplněn množstvím dobových ilustrací, článků, výňatků z vojenských předpisů a fotografií.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=427474


Češi v 1. světové válce. 2. díl, Na frontách velké války / Libor Nedorost -- [Dotisk] 1. vyd.
Praha : Libri, 2014 -- 319 s. -- cze
ISBN 80-7277-320-8 (soubor)
Sign.: II 111925/2V1
dějiny dvacátého století; Rakousko-Uhersko; vojenství; první světová válka; 1914-1918
Druhý díl projektu je věnován válečným zážitkům českých vojáků na frontách Rakouska-Uherska za 1. světové války a líčení jednotlivých válečných tažení Rakouska-Uherska na válčišti v Srbsku, Černé Hoře, Rusku, Rumunsku, Jadranu a Itálii. Konfrontuje popis bitev, které vedla rakousko-uherská armáda, s pohledem reálných válečných zážitků jejích aktérů z řad obyčejných českých vojáků. Text doprovází mnoho dobových ilustrací, článků, mapek a fotografií.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=427475


Češi, české země a Velká válka 1914-1918 / Ivan Šedivý -- 1. vyd./
Praha: Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 2001 -- 252 s. -- cze
ISBN 80-7106-274-X
Sign.: II 101617
první světová válka ; české země ; studie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=118025


Deníky Edvarda a Hany Benešových z období první světové války (1915-1918) / Dagmar Hájková, Eva Kalivodová (editorky) -- Vyd. 1.
Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2013 -- 242 s. -- cze
ISBN 978-80-7422-237-5 (váz.)
Sign.: II 110985V1
válka ; politika ; manželka ; Beneš, Edvard, ; Benešová, Hana, ; Československo ; prezident ; politika ; první světová válka ; exil ; 1915-1918
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=419518


Moje záznamy ze světové války 1914-1918 : strhující vzpomínky českého vojáka z východní fronty v Bukovině - z území dnešního Rumunska a Ukrajiny / František Černý ; [autorovy rukopisné poznámky k vydání připravil, poznámkami opatřil a doslov napsal Zdeněk Bauer]"
Praha : Zdeněk Bauer, 2014 -- 159 s. -- cze
ISBN 978-80-904272-8-0 (brož.)
Sign.: II 112014V1
dějiny dvacátého století ; Bukovina (Rumunsko a Ukrajina) ; první světová válka ; vojenství ; autobiografické vyprávění ; vzpomínky ; 1914-1918
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=428289


Proti válce - za svobodu lidu / Úv. studii naps. a fot. z archivu VHÚ a Musea čs. armády uspořádal Vlastimil Vávra -- 1. vyd.
Praha : NV, 1956 -- 33, [1] s. -- cze
Sign.: III 6508
Sborník obsahuje fotografie dokumentů o odboji čs. vojáků za první světové války. Úvodní stať pojednává o vzpourách vojáků v rakousko-uherské armádě, o zneužití čs. legií v Rusku a bojích čs. rudoarmějců.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=295371


Slovenské vize : velká válka, krajané a představy o budoucím státu (1914-1918) / Tomáš Bandžuch -- Vyd. 1.
Praha : Akropolis, 2014 -- 159 s. -- cze
ISBN 978-80-7470-059-0 (brož.)
Sign.: I 34244V1
válka ; dějiny dvacátého století ; národní vědomí ; politika ; Slovensko ; exil ; Slováci ; Rusové ; Poláci ; Češi ; 1914-1918
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=428168


Tak nám zabili Ferdinanda / Martin Ježek, Pavel Trojan -- 1. vyd.
Praha : Radioservis ve spolupráci s Českým rozhlasem, 2014 -- 133 s. -- cze
ISBN 978-80-87530-39-9 (váz.)
Sign.: II 111999V1
dějiny dvacátého století ; národnostní menšina ; Este, František Ferdinand d' ; Bosna a Hercegovina ; Sarajevo ; atentát ; Češi
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=428169


V těžkých dobách : boje na Slovensku 1918-1919 / Pavel J. Kuthan -- Vyd. 1.
Praha : Corona : Ares, 2010 -- 179 s. -- cze
ISBN 978-80-86158-51-8 (Ares)
Sign.: III 37601V1
armáda ; válka ; Československé legie ; Československo. ; Slovensko ; Československo ; vojenské operace ; 1918-1919
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=428297

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023