PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Výběr článků k tématu 1. světová válka

"Učitelky": jejich dlouhá cesta k rovnoprávnosti a uznání se zaměřením na feminizaci a její důsledky [Female teachers: Their long road to equality and acceptance with a focus on feminization and its consequences] / Renate Seebauer ; [Překladatel] Pavel Váňa, Tomáš Janík -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Pedagogická orientace -- ISSN 1211-4669 -- Roč. 24, č. 5 (2014), s. 699-720.

Aktuální situace v oblasti feminizace na rakouských školách. Historický kontext zahrnuje časové rozmezí od r. 1870 do konce první světové války, právní změny po vydání Říšského zákona o obecných školách, stupně a typy škol. Atraktivita povolání učitelky. Problematika feminizace dnes, nízký podíl mužů v primárních školách. Nápady a strategie, jak zvýšit podíl mužů na školách.

škola ; dějiny školství ; feminizace ; učitelka ; učitel ; žena ; muž ; pedagogické povolání ; historické hledisko ; Rakousko ; Rakousko-Uhersko ; ročník 1-4 ; ročník 5-8 ; ročník 1-9 ; ročník 9 ; ročník 5-12 ; 1870-1918

http://katalog.npmk.cz/documents/434765


České mýty. [Část] 7., Povstaňte, až bude třeba. Mýtus bitvy u Zborova / Jan Galandauer. -- čeština

In: Dějiny a současnost : Kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 [CZ] -- Roč. 30, č. 1 (2008), s. 14-16.

Bitva u Zborova 2. 7. 1917. Boj českých legionářů na straně Ruska. Ačkoliv pro celkový výsledek vojenské operace téměř bezvýznamná, stala se po r. 1918 bitva u Zborova základní armádní tradicí nového československého státu. Potlačení legionářské tradice za komunismu. Ani v současné době není tato pro Čechy slavná bitva často zmiňována.

dějiny dvacátého století ; tradice ; válka ; dějepis ; Zborov ; první světová válka ; 1917

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=211274


2. "Házíme sníh ve dne v noci" : alpské bojiště očima českého vojáka Roberta Mráze / Daniel Bubeník -- čeština - Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč. 32, č. 1 (2010), s. 14-17.

Vzpomínky vojáka Roberta Mráze na první světovou válku, kterou strávil v alpských velehorách na italské frontě. Válečné události viděné jedním z aktérů. Každodenní realita života v rakousko-uherské armádě. Situace mimo hlavní frontové linie. Podrobné popisy horské přírody a počasí. Po skončení války se Robert Mráz vrátil v listopadu 1918 již do nového státu.

dějiny dvacátého století ; válka ; historické hledisko ; dějepis ; vzpomínání ; kniha ; Mráz, Robert ; Itálie ; první světová válka ; 1914-1918

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=270009


Italští váleční zajatci v Rakousku-Uhersku za první světové války / Miriam Tůmová -- čeština

In: Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie -- ISSN 1210-6097 -- Roč. 24, č. 1-2 (2013), s. 10-18.

Historie nakládání s válečnými zajatci. Ustanovení Haagské konvence z let 1899 a 1907 upravující zacházení s válečnými zajatci. Situace italských zajatců v německých a rakousko-uherských zajateckých táborech. Zajatecké tábory Sigmundsherberg a Milovice. Každodenní život v táborech, přísná disciplína, materiální a hygienické podmínky, úmrtnost zajatců.

dějepis ; dějiny dvacátého století ; válka ; mezinárodní smlouva ; úmrtí ; statistická data ; Rakousko-Uhersko ; Italové ; váleční zajatci ; první světová válka

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=406253


4. Jan Sýkora, TGM a ti druzí : začátek první světové války v Londýně a Paříži / Milan Kocourek -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 6

In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč. 32, č. 9 (2010), s. 21-23.

Osudy českých usedlíků ve Francii a Británii po vypuknutí první světové války. Nabídli své služby v armádě. Ve Francii přijati, v Británii zadrženi a přesídleni do internačních táborů (díky mezinárodní politické situaci). Za jejich propuštění bojoval Masaryk v Londýně. Na počátku války Britové český národ vůbec neznali. Proto měl Masarykův zahraniční odboj povahu ponejvíce politickou. Po válce se mnozí vrátili do nové vlasti, ale život některých byl nelehký (hodnostář zahraničního Sokola, Jan Sýkora z Londýna, zatčen a popraven nacisty).

dějepis ; dějiny dvacátého století ; armáda ; válka ; pomoc ; Masaryk, Tomáš Garrigue ; Velká Británie ; Francie ; Rakousko-Uhersko ; Československo ; první světová válka, 1914-1918 ; vojáci ; odboj

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=274574


Maturita s Historickým obzorem / Kateřina Dršková -- čeština

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 6, č.3/4 (1995), s.92-94. Pokrač..

První světová válka, vznik Československa, charakter československého státu - teze k uvedeným tématům.

dějepis ; střední škola ; maturita ; Československo ; první světová válka ; 1918

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=34890


Na rozvědkách : Čechoslováci na ruské frontě 1914 - 1917 / Dalibor Vácha -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4

In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč. 33, č. 2 (2011), s. 21-24.

Na podzim r. 1914 se do Kyjeva sjeli převážně čeští dobrovolníci z celého Ruska - ruští Češi a "noví Češi" (byli v Rusku za prací, ale nebyli zde natrvalo usazeni). Vznikla Česká družina - měla sloužit jako spojovací prvek mezi ruskými vojsky vstupujícími do českých zemí a místním obyvatelstvem. Česká družina se postupem času dostala na ruskou frontu a ti, co se nepřidali k ruským oddílům, byli určeni k provádění rozvědek. Kdo padl do rakouského zajetí, byl oběšen. Strach a kruté válečné podmínky. Vzpomínky několika českých vojáků.

dějepis ; dějiny dvacátého století ; válka ; Rusko ; první světová válka, 1914-1918 ; vojáci

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=306918


Projekt Zmizelé a nalézané osudy zvítězil v celoevropském finále v Moskvě / Arnošt Máče -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 19, č. 15 (2011), s. 7.

Úspěch česko-polského školního projektu, v rámci něhož se žáci střední školy obchodu, služeb a podnikání v Českých Budějovicích seznámili s klíčovými historickými a politickými událostmi dvacátého století, zejména s problematikou první a druhé světové války a holocaustu. Součástí projektu byly odborné exkurze a putovní výstava žákovských prezentací k tématu.

projekt ; projektová metoda ; dějepis ; dějiny dvacátého století ; aktivní metoda ; výstava ; exkurze ; mezinárodní spolupráce ; střední odborná škola ; Česká republika ; Polsko ; holocaust ; první světová válka, 1914-1918 ; druhá světová válka, 1939-1945

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=308542


8. Prvá svetová vojna a vznik Československa. Učebný text dejepisu pre 7.ročník ZŠ. I. kapitola. -- slovenština

In: Učiteľské noviny -- [SK] -- Roč. 40, č.5 (1990), s.3-4, 11.

Útlak slovenského a českého národa v Rakúsko-Uhorsku. Vypuknutie 1.svetovej vojny. Rozmach odboja v Čechách a na Slovensku. Budovanie československých légií. Vznik Československa.

dějepis ; text ; učebnice ; základní škola ; Československo ; ročník 7 ; první světová válka ; vznik

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=10593


Prvá svetová vojna a vznik Československa. Kapitoly z dejín / Dušan Kováč -- slovenština

In: Nové slovo -- [SK] -- Roč. 32, č.3 (1990), s.20-21.

Experimentálny text na pomoc učiteľom dejepisu. Nastolenie požiadavky československej samostatnosti v českom a slovenskom politickom tábore. Vnútorný rozklad Rakúsko-Uhorska. Zrod samostatnosti.

dějepis ; dějiny ; Československo ; první světová válka

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=10774


Prvá svetová vojna a vznik Československa. Kapitoly z dejín / Ľubomír Lipták, Dušan Kováč -- slovenština

In: Nové slovo -- [SK] -- Roč. 32, č.2 (1990), s.20.

Experimentálny text na pomoc učiteľom dejepisu. Najdôležitejšie historické udalosti, ktoré viedli k vypuknutiu prvej svetovej vojny. Začiatky československého zahraničného odboja. Činnosť Československej národnej rady.

dějepis ; Československo ; první světová válka ; vznik

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=10843


První světová válka a česká otázka / Robert Kvaček -- čeština

In: Společenskovědní předměty -- [CZ] -- Roč. 3, č.4 (2003/04), s.23-26.

Ukázka z publikace vydané nakladatelstvím TRITON v edici Dějiny do kapsy, sv.16. Situace na Balkáně před vypuknutím války. Portrét Gavrila Principa a Ferdinanda d'Este. Motivy a následky atentátu.

dějiny dvacátého století ; válka ; dějepis ; učivo ; Princip, Gavrilo ; Este, František Ferdinand d' 

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=89023


Případ objednaného ultimáta : Rakousko-Uhersko a ponorková válka v roce 1916 / Václav Horčička -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Historický obzor : Časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie -- ISSN 1210-6097 [CZ] -- Roč. 18, č. 1-2 (2007), s. 38-43.

Námořní politika Centrálních mocností, Rakousko-Uherska a Německa, vůči USA v průběhu první světové války. Hrozba válečného konfliktu Rakousko-Uherska s USA v roce 1916 a její diplomatické řešení.

dějepis ; dějiny dvacátého století ; mezinárodní vztahy ; zahraniční politika ; válka ; řešení konfliktů ; Rakousko-Uhersko ; USA ; první světová válka ; 1916

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=208162


Púštny vlk Horatio Kitchener / Ivana Kvetánová -- slovenština

In: Historická revue : populárno-vedecký časopis o dejinách spoločnosti -- ISSN 1335-6550 -- Roč. 21, č. 10 (2010), s. 70-73.

Původ, studium a činnost Horatia Herberta Kitchenera (1850 - 1916). Bojoval na francouzské straně v prusko francouzské válce, i když Velká Británie byla v tomto konfliktu neutrální. Sloužil v Palestině, Egyptě a Súdánu, kde zpočátku působil jako kartograf. Později vstoupil do služeb armády a zabránil konfliktu s Francií v době tzv. fašodské krize. Dobyl Súdán a zavedl tam některé reformy. Později úspěšně bojoval s Búry. Jeho úkolem bylo také zreformovat armádu v Indii, ale tam nebyl příliš úspěšný. Obvinili ho také za neúspěch tzv. dardanelské operace. Zahynul při misi do Ruska r. 1916.

biografie ; válka ; osobnost ; reforma ; úmrtí ; dějiny dvacátého století ; historické hledisko ; Kitchener, Horatio Herbert ; Velká Británie ; první světová válka, 1914-1918 ; atentát ; století 19-20

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=275154


Rakúsko-Uhorsko : žalár národov? / Roman Holec -- slovenština

In: Historická revue : populárno-vedecký časopis o dejinách spoločnosti -- ISSN 1335-6550 -- Roč. 24, č. 9 (2013), s. 6-[11].

"Rakousko - Uhersko a žalář národů" tvoří významovou dvojici, která vyjadřovala nejen národnostní poměry ve státě, ale byla také hlavní příčinou jeho rozpadu. Odlišnost národnostních poměrů v rakouské a uherské části. Nacionalismus jako časovaná bomba. František Josef I. jako symbol státu. První světová válka a její průběh dovedla monarchii do úplného rozkladu, ekonomického kolapsu a politického a vojenského rozpadu. Nové uspořádání středoevropských poměrů po válce.

dějiny dvacátého století ; dějepis ; nacionalismus ; národ ; etnické vztahy ; národní vědomí ; národnost ; mezinárodní vztahy ; Rakousko-Uhersko ; habsburská monarchie

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=421343


Sarajevo, 28.červen 1914 / Aleš Skřivan -- čeština

 

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 5, č.7/8 (1994), s.146-150.

Politická situace v Srbsku, Bosně a Hercegovině a Rakousku před r.1914, postoj Ruska k srbským snahám o vytvoření samostatného velkosrbského státu. Příprava atentátu na následníka rakuského trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Rozdílná stanoviska dvou znepřátelených srbských politických táborů k celé akci. Průběh návštěvy následnického páru v Bosně. Atentát. Mezinárodní reakce na atentát. Rakouské ultimatum Srbsku 23.července 1914, vypuknutí první světové války.

Este, František Ferdinand d' ; Sarajevo ; Bosna ; Srbsko ; Rakousko-Uhersko ; první světová válka ; 1914

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=29957


Stopy války v Dolomitech / Miroslava Duchoňová -- čeština

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 5, č.1 (1994), s.19-20.

Popis vojensko-historické stezky procházející bojištěm první světové války mezi Cortinou d'Ampezzo a
Toblachem. Bojovaly zde jednotky rakouských alpských myslivců s italskou armádou. Zákopová válka od června 1915 do listopadu 1917.

válka ; dějiny ; Itálie ; Rakousko ; Dolomity ; první světová válka ; 1915-1917

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=27348


Trianonská mírová smlouva a politika Budapešti (prosinec 1919 - červen 1920) / Andrej Tóth -- čeština

In: Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie -- ISSN 1210-6097 -- Roč. 21, č. 9-10 (2010), s. 208-218.

Mírová konference po ukončení první světové války začala v Paříži 18. 1. 1919. Mírové smlouvy byly uzavírány postupně v pořadí Německo, Rakousko, Maďarsko. To bylo do Paříže pozváno v prosinci r. 1919. Autor studie se zabývá průběhem mírových jednání a postojem Maďarska k návrhu smlouvy. Politici ani občané se s ním nemohli smířit, protože Uhry byly okleštěny o téměř dvě třetiny území. V tzv. nástupnických státech vznikly velké maďarské menšiny. Mírová smlouva byla podepsána s ohledem na hospodářský stav země. Pocity křivdy však v Maďarsku přetrvávají dodnes.

politika ; válka ; mezinárodní vztahy ; mezinárodní smlouva ; dějiny dvacátého století ; historické hledisko ; Francie ; Maďarsko ; mírová jednání ; mírová smlouva ; první světová válka, 1914-1918 ; století 20

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=275036


Velké bitvy světových dějin : Tannenberg 1914 / Roman Kodet -- čeština

In: Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie -- ISSN 1210-6097 -- Roč. 24, č. 3-4 (2013), s. 88-91.

Vypuknutí první světové války a německý plán úderu na Francii přes území Belgie. Přípravy Ruska, spojence Francie, na válku s Německem. Srážka německého a ruského vojska u Gumbinnenu, vítězství Rusů a jejich postup na sever. Další střet obou armád u Tannenbergu, z něhož vyšli vítězně Němci pod vedením generálů Hindenburga a Ludendorffa. Na francouzské frontě však došlo díky nutnosti soustředit se na boj s Rusy k zastavení německého postupu na řece Marně a Německo muselo v následujících letech vést vyčerpávající válku na dvou frontách.

dějepis ; dějiny dvacátého století ; válka ; armáda ; Německo ; Rusko ; Tannenberg ; bitva ; první světová válka ; 1914

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=407534


Zahraniční politika Rakousko-Uherska v předvečer první světové války / Aleš Skřivan st. -- čeština

In: Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie -- ISSN 1210-6097 -- Roč. 21, č. 7-8 (2010), s. 168-178.

Na jaře r. 1914 panovaly ve Vídni obavy, že brzy dojde k bankrotu její balkánské politiky a trojspolek bude neúčinný. Proto se politikové snažili, aby to Německo vzalo na vědomí. Nový přístup současných historiků k výkladu schůzky na Konopišti. Sarajevský atentát a postoj k němu ve Vídni a v Berlíně. Úvahy o vhodnosti okamžitého zásahu ve Vídni a důvody odporu uherského ministerského předsedy Tiszy proti němu. Odmítnutí rakouské nóty Srbskem. Postoj Ruska a Dohody. Přesvědčení všech států, že není možno ustoupit bez poškození vlastního postavení bylo nakonec rozhodujícím důvodem k válce.

mezinárodní vztahy ; mezinárodní smlouva ; mezinárodní spolupráce ; mezinárodní právo ; válka ; zahraniční politika ; dějiny dvacátého století ; Rakousko-Uhersko ; Německo ; Rusko ; první světová válka, 1914-1918 ; Trojspolek ; Trojdohoda ; 1914

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=273484


Zápisky o ruskom šialenstve / Zuzana Demjánová -- slovenština

In: Historická revue : populárno-vedecký časopis o dejinách spoločnosti -- ISSN 1335-6550 -- Roč. 22, č. 10 (2011), s. 64-67.

Po téměř sedmdesáti letech vycházejí na Slovensku deníky Al'y Rachmanovové, tzv. "náhodné spisovatelky". Vlastním jménem Galina Džuraginová si začala psát zápisky už v osmnácti letech. Zpočátku působily naivně, ale časem se staly výpovědí o dobách ruské občanské války, svědectví z období 1. světové války a nástupu komunistického režimu v Rusku, který nazývá rudý teror. V dalších denících popisuje také svůj osobní život, kdy se vzhledem ke svých postojům a názorům ocitla v doživotním exilu.

dějiny dvacátého století ; historické hledisko ; válka ; dějiny ; politická moc ; dílo ; literární žánr ; biografie ; Rachmanovová, Al'a ; Rusko ; první světová válka ; komunistický režim

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=368801

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2023