PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Mapy

Podívejte se do Malého atlasu historického, kde se nacházely hlavní bojové linie a k jakým územním změnám po válce došlo.

Citováno z: Dorazil, Otakar. Malý atlas historický. Praha: Čsl. Červený kříž, 1935. 12 s., 20 s. obr. příl.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024