PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Výběr publikací k tématu Československé legie

2.7.1917 Bitva u Zborova : česká legenda / Jan Galandauer -- 1. vyd.
Praha : Havran, 2002 -- 153 s. -- cze
ISBN 80-86515-16-8
Sign.: I 33414
dějiny dvacátého století ; válka ; Zborov ; první světová válka ; bitva
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=109074


Bez legend : Zahraniční odboj 1914-1918. Zápas o československý program / Karel Pichlík -- 1. vyd.
Praha: Panorama (nakladatelství a vydavatelství), 1991 -- 419 s -- cze
ISBN 80-7038-217-1 (brož.)
Sign.: II 94499
Československo ; dějiny ; r. 1914-1918 ; studie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=113180


Cestou k svobodě : Povídka z legií / Antonín Zhoř [pseud.] ; Ilustroval Frant. Süsser -- III. vydání
Praha : Komenium, 1947 -- 202-[V] s. -- cze
Sign.: II 9463
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=310713


Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918. I. díl., Vznik československých legií v Rusku 1914-1918. Vznik československých legií v Rusku 1914-1918. Ruská otázka a boj za svobodný stát. / Victor Miroslav Fic ; [přeložila Jiřina Barnettová] ; [předmluvu napsal Ivan Medek] ; [české vydání připravil a doslov napsal Pavel Paleček]. -- Vyd. 1.
Praha: Academia, 2006 -- 342 s. -- cze
ISBN 80-200-1405-5 (váz.)
Sign.: II 105411/1V1
dějiny dvacátého století ; válka ; Československé legie ; Rusko ; Československo ; první světová válka ; československé legie ; 1914-1918
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=206218


Československý odboj / Lev Sychrava a Jar. Werstadt
Praha: Státní nakladatelství, 1923 -- 200 s. -- cze
Sign.: I 608/5
příručka
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=117368


Českoslovenští internacionalisté a legionářský sbor v Rusku / A .Ch. Klevanskij ; z ruského originálu přeložila Praga Přidalová -- 1. čes. vyd.
Praha: Horizont, 1973 -- 250 s. -- cze
ISBN (brož.)
Sign.: II 68365
revoluce ; socialismus ; dějiny dvacátého století ; Rudá armáda ; Československé legie ; Rusko ; občanská válka ; 1918-1920
Studie sovětského historika je věnována zajímavým a dosud nedostatečně objasněným otázkám československého internacionalistického a nacionalistického hnutí v revolučním Rusku. Autor charakterizuje české a slovenské národní hnutí v prvních válečných letech, popisuje vytváření čs. vojenských jednotek a bojová vystoupení čs. brigády. Velkou pozornost věnuje úloze čs. sociálně demokratických organizací, vzniku čs. oddílů Rudé armády, osvětlení čeljabinského incidentu a účasti čs. internacionalistů v bojích za osvobození Sibiře
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=207456


Českoslovenští legionáři 1914-1920 : Rodáci a občané okresu Jihlava -- 1. vyd.
Jihlava: Státní okresní archiv, 2001 -- 168 s. -- cze
Sign.: III 35502
českoslovenští legionáři ; Jihlavsko
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=117377


Českoslovenští legionáři : 1914 - 1920 / Karel Pichlík, Bohumír Klípa, Jitka Zabloudilová ; Jitka Zabloudilová -- 1. vyd.
Praha: Mladá fronta (nakladatelství) 1996 -- 282 s. -- cze
ISBN 80-204-0580-1 (brož.)
Sign.: II 99406
dějiny
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=117378


Českoslovenští legionáři : Rodáci a občané okresu Jindřichův Hradec / Zpracovala: Jiřina Psíková .../a kol./ -- 1. vyd.
Jindřichův Hradec: Státní okresní archiv, 2001 -- 82 s. -- cze
Sign.: VI 9206
českoslovenští legionáři ; Jindřichohradecko
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=117379


Češi a Slováci v revolučním Rusku 1917-1920 / Jindřich Veselý -- 1., autoris. vyd.
Praha : SNPL, 1954 -- 235, [1] s. -- cze
Sign.: II 33336V2
Kniha opírající se o bohatý pramenný materiál, z valné části až dosud soustavně nezpracovaný, podává vyčerpávající obraz revoluční i kontrarevoluční činnosti Čechů a Slováků v Rusku v období obou revolucí r. 1917, za občanské války a ozbrojené intervence. Vylíčena je tak kontrarevoluční činnost Masaryka a ostatních představitelů čs. buržoasie ve službách západních imperialistů i pohnutky a průběh protisovětského tažení čs. legií až do jejich porážky a konečného ústupu. Na druhé straně je podrobně osvětlen boj českých a slovenských proletářů po boku bolševiků, jejich vystoupení proti šovinistickým štvanicím v legiích, bojová historie jednotek čs. krasnoarmějců i osudy mnohých těchto revolučních bojovníků po návratu do ČSR. Ve 22 přílohách jsou otištěny dokumenty charakterisující různé fáze i události vylíčených bojů.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=411542


Češi, české země a Velká válka 1914-1918 / Ivan Šedivý -- 1. vyd. /
Praha: Lidové noviny (nakladatelství a vydavatelství), 2001 -- 252 s. -- cze
ISBN 80-7106-274-X
Sign.: II 101617
první světová válka ; české země ; studie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=118025


Dvacátý transport čs. legií / Jaroslav Křížek -- 1. vyd.
Praha : NV, 1955 -- 116, [2] s. -- cze
Sign.: II 38141
Historická studie o myšlenkovém přerodu masy čs. legionářů v Rusku, zejména příslušníků 20. transportu, kteří se postavili proti intervenčním bojům a dospěli k nekompromisnímu socialistickému smýšlení. Jsou zde shromážděnynové doklady o zaprodání legionářů imperialistickým zájmům západních mocností a osvětleny události, které dosud buržoasní historiografie zamlčovala. Z připojených dokumentů je zvlášť významná newyorkská protestní resoluce z r.1920. V závěru se spis zabývá organisačními otázkami levicových legionářů po jejich návratu do vlasti.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=377188


I. československý zahraniční odboj : Objasnění podílu čs. legií v 1. světové válce na vzniku samostatného čs. státu. Tematická jednotka pro střední školy - historie -- 1. vyd.
Brno: Cerm, 1994 -- 36 s. -- cze
ISBN 80-85867-03-6
Sign.: VI 8207
příručka
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=132879


Legionáři s lipovou ratolestí / Eduard Stehlík, Karel Černý, Radim Chrást
Žďár nad Sázavou : Tváře, 2013 -- 129 s. -- cze
ISBN 978-80-905495-1-7 (sv. 1
Sign.: II 111232/1V1
armáda ; biografie ; Československé legie ; Československo ; generál
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=422061


Legionáři. Rodáci, občané a obyvatelé okresu Semily / Daniela Vondráčková -- 1. vyd.
Semily: Okresní úřad, 2002 -- 173 s. -- cze
Sign.: II 102657
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=198971


Naše legie v Rusku / výbor z díla R. Medka a J. Kopty uspořádal Miloslav Hýsek
V Praze : Státní nakladatelství, 1932 -- 159, [1] s. -- cze
Sign.: II 1458/8
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=303875


Pamětní kniha 1. střeleckého pluku Jana Husi / red. Frant. Langera
Praha : Památník Odboje, 1920 -- 80, [64] s. obr. příl. -- cze
ISBN (Brož.)
Sign.: II 13514
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=359810


Proti válce - za svobodu lidu / Úv. studii naps. a fot. z archivu VHÚ a Musea čs. armády uspořádal Vlastimil Vávra -- 1. vyd.
Praha : NV, 1956 -- 33, [1] s. -- cze
Sign.: III 6508
Sborník obsahuje fotografie dokumentů o odboji čs. vojáků za první světové války. Úvodní stať pojednává o vzpourách vojáků v rakousko-uherské armádě, o zneužití čs. legií v Rusku a bojích čs. rudoarmějců.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=295371


S vichřicí do dvou světadílů : dokumentární historie ruského legionáře / Karel Svoboda -- 1. vyd.
Praha: Professional Publishing, 2006 -- 242 s. -- cze
ISBN 80-86946-20-7 ((v knize neuvedeno) váz.)
Sign.: II 105338V1
dějiny dvacátého století ; biografie ; válka ; Svoboda, Karel ; Rusko ; ruské legie ; 1914-1920
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=205481


Slovenské vize : velká válka, krajané a představy o budoucím státu (1914-1918) / Tomáš Bandžuch -- Vyd. 1.
Praha : Akropolis, 2014 -- 159 s. -- cze
ISBN 978-80-7470-059-0 (brož.)
Sign.: I 34244V1
válka ; dějiny dvacátého století ; národní vědomí ; politika ; Slovensko ; exil ; Slováci ; Rusové ; Poláci ; Češi ; 1914-1918
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=428168


V těžkých dobách : boje na Slovensku 1918-1919 / Pavel J. Kuthan -- Vyd. 1.
Praha : Corona : Ares, 2010 -- 179 s. -- cze
ISBN 978-80-86158-51-8 (Ares
Sign.: III 37601V1
armáda ; válka ; Československé legie ; Československo. ; Slovensko ; Československo ; vojenské operace ; 1918-1919
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=428297


Zborov 1917 - 1997 / Připr. Jan Galandauer, Petr Hofman, Ivan Šedivý ; Petr Hofman -- 1. vyd.
Praha: Česko., 1997 -- 158 s. -- cze
ISBN 80-86049-09-4 (brož.)
Sign.: II 99165
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=194502


Zborov 1917 / Jiří Fidler -- 1. vyd.
Brno: Jota 2003 -- 282 s. -- cze
ISBN 80-7217-209-3
Sign.: II 103008
význam ; studie
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=194501
 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024