PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Výběr článků k tématu Československé legie

1. České mýty. [Část] 7., Povstaňte, až bude třeba. Mýtus bitvy u Zborova / Jan Galandauer. -- čeština

In: Dějiny a současnost : Kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 [CZ] -- Roč. 30, č. 1 (2008), s. 14-16.

Bitva u Zborova 2. 7. 1917. Boj českých legionářů na straně Ruska. Ačkoliv pro celkový výsledek vojenské operace téměř bezvýznamná, stala se po r. 1918 bitva u Zborova základní armádní tradicí nového československého státu. Potlačení legionářské tradice za komunismu. Ani v současné době není tato pro Čechy slavná bitva často zmiňována.

dějiny dvacátého století ; tradice ; válka ; dějepis ; Zborov ; první světová válka ; 1917

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=211274


2. František Kupka - malíř mezi kanóny / Anna Pravdová, Tomáš Winter -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy

In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč. 34, č. 10 (2012), s. 32-35.

Právě před sto lety se poprvé objevily abstraktní obrazy Františka Kupky. Stranou zájmu od Kupkovy abstraktní tvorby zůstává umělcova politicky a ideologicky angažovaná tvorba, která měla zcela jiné motivace i východiska. Nejprve se věnoval ilustrování módy, později se začal zabývat dobově oblíbenými opičími náměty, jejichž prostřednictvím nastavoval zrcadlo soudobé společnosti. Kupkova pařížská satirická tvorba byla známa i v Čechách. Během 1. světové války člen francouzské cizinecké legie. Spojení se zahraničním odbojem (Masaryk, Beneš). Pozdější zneužití některých Kupkových kreseb německou propagandou.

malířství ; umělec ; umělecká činnost ; válka ; dílo ; Kupka, František, ; Kupka, František, ; satira

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=403018


3. Generál Čeček v ruských legiích / Filip Nerad -- čeština

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 12, č.5/6 (2001), s.127-131.

Životní osudy jednoho z českých velitelů legionářských vojsk na frontách první světové války - Stanislava Čečky. Boje českých legionářů v Rusku v letech 1917-1918.

dějiny dvacátého století ; biografie ; válka ; Čeček, Stanislav ; Čeček, Stanislav ; Čechy ; Rusko ; 1914-1918

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=73306


4. Od osmičky k osmičce : projekt žáků o životě během dvaceti let první republiky / Aleš Hejna ; [Redaktor] Zlata Šťástková -- čeština

In: Týdeník školství -- ISSN 1210-8316 -- Roč. 16, č. 36 (2008), s. 7.

Představení celoškolního projektu, ve kterém žáci základní školy mapovali život v prvních 20 letech Československé republiky. Zpracování témat legie, osobnosti (zejména T. G. Masaryk), škola ve dvacátých letech 20. století, oblékání a životní styl do podoby komiksu, prezentace na interaktivní tabuli, výstavky, promítání dobových snímků a dokumentů, lampionového průvodu s T. G. Masarykem.

projekt ; projektová metoda ; tvůrčí činnosti ; dějepis ; občanská výchova ; základní škola ; dějiny dvacátého století ; životní styl ; společnost ; Československo ; 1918-1938

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=244445


5. Osobnosti naší minulosti. Antonín Mikuláš Číla / Martin Kindl -- čeština

In: Historický obzor -- [CZ] -- Roč. 5, č.3 (1994), s.68-69.

O jednom z nejvýznamnějších mužů legionářské obce, který začal působení v armádě jako dobrovolník České družiny v Kyjevě v r.1914, jeho vojenská činnost a úspěchy za první světové války, vítězství československých legií na Urale, obrana sibiřské magistrály, návrat legií do vlasti. Služba v čs.armádě.

armáda ; dějiny ; válka ; Číla, Antonín Mikuláš, ; Číla, Antonín Mikuláš, ; Rusko ; Československo ; legie ; první světová válka

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=27740


6. Prvá svetová vojna a vznik Československa. Učebný text dejepisu pre 7.ročník ZŠ. I.kapitola / -slovenština

In: Učiteľské noviny -- [SK] -- Roč. 40, č.5 (1990), s.3-4, 11.

Útlak slovenského a českého národa v Rakúsko-Uhorsku. Vypuknutie 1.svetovej vojny. Rozmach odboja v Čechách a na Slovensku. Budovanie československých légií. Vznik Československa.

dějepis ; text ; učebnice ; základní škola ; Československo ; ročník 7 ; první světová válka ; vznik

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=10593


7. Za cizí město : českoslovenští legionáři u Kazaně v roce 1918 / Dalibor Vácha -- čeština -- Obsahuje bibliografické odkazy: 4

In: Dějiny a současnost : kulturně historická revue -- ISSN 0418-5129 -- Roč. 31, č. 9 (2009), s. 18-21.

České legie v Rusku. Československý "blitzkrieg" - několik po sobě jdoucích vítězství. Dobytí Kazaně v létě 1918. Tradice bratrství mezi českými vojáky a ruskými protibolševickými dobrovolníky. Únava a psychické nesnáze československých vojáků, jejich konečná porážka a sebevražda velitele, plukovníka Švece. Stíny těchto událostí legionáře provázely ještě dlouho po návratu do vlasti.

dějepis ; dějiny dvacátého století ; armáda ; Rusko ; legie

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=267441

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024