PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Národ československý

Děti emigrantů žijících ve Spojených státech se dozvídaly o své vlasti z obrázkového časopisu Svobodná škola. Časopis pro výchovu mládeže v českém duchu vycházel v Chicagu. V květnovém čísle roku 1917 se děti dočetly např. následující:

V nynější době, milé dítky, velmi často slyšíte o československé samostatnosti. Tím míní se osvobození Čech, Moravy, Slezka a Slovácka z velmi kruté nadvlády Němců a Maďarů v říši rakousko-uherské. Rakousko-Uhersko jest velmi podivná říše, v níž obývá nad 51 milionů lidí. Dle národnosti jsou I. Slované: Čechoslováci (také Čechoslované) na vysočině Českomoravské a v záp. Karpatách. Poláci a Rusíni od Karpat na severovýchod, Srbové, Chorvati a Slovinci od řeky Drávy na jih k moři Adriatskému; II. Němci od Drávy na sever do jižních Čech a jižní Moravy a na hranicích Německa; III. Maďaři v nížině Uherské a v nitru jihovýchodních Karpat; IV. Rumuni od řeky Tisy na východ; V. Italiáni u moře Adriatského a v poříčí Adiže a Soče.
Slovanů jest všeho obyvatelstva téměř 1/2, Němců asi 1/4, ostatní 1/4 jsou Maďaří, pak Rumuni a Italiáni; jiných není ani 1%. - Čechů a Slováků jest asi 9,000,000.

Říše je občansky rozdělena A) v království a země zastoupené v říšské radě počtem 17 (Čechy, Morava, Slezsko, Halič, Dolní a Horní Rakousy, Štyrsko, Tyroly, Krajina, Dalmacie, Bukovina, Korutany, Solnohrady, Gorice, Istrie, Terst, a Vorarlberk), B) v země uherské počtem 3 (Uhry, Chorvatsko a Sedmihradsko) a C) ve správě rakousko-uherské jsou země Bosna a Hercegovina a německé knížectví Liechtensteinské. Hlavní město jest Vídeň.

Království České ohrazeno jest téměř na všech stranách horami. Čechy vydávají hojně stříbra i železa, uhlí kamenného i hnědého, což jsou základy průmyslu na výrobky železné, zlatnické, tkaniva, cukr, pivo, sklo a j. Čechy jsou též úrodny na obilí, chmel, lesy i jiné rostlinné plodiny, jež jsou základem zemědělství velmi pokročilého. Hlavní a největší město Praha leží skoro uprostřed země u řeky Vltavy, kamž sbíhají se mnohé železnice a silnice, a kde soustředí se i obchod.

V Čechách žije přes 2/3 Čechů a asi 1/3 Němců.

Vystoupíme-li na památnou horu Říp, kolem níž se za dávných dob usadil vojvoda Čech se svojí družinou, uzříme na všech stranách dědiny a města, v nichž se mluví jazykem českým. Pouze na hranicích Čech a Německa převládá mezi lidem němčina.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024