PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Flanderské vlčí máky

Rudý vlčí mák - symbol milionů padlých

John McCrae (30. 11. 1872 - 28. 1. 1918) - kanadský chirurg z Ontaria, který sloužil v průběhu 1. světové války na západní frontě ve Flandrech v dnešní Belgii, byl chirurgem kanadské armády v rámci armád Britského společenství národů. Přestože se svými kolegy ošetřil na pět tisíc raněných, velmi jím otřásla smrt přítele Alexise Helmera, kterému již nemohl pomoci a který zemřel 2. května 1915. Aby se se smrtí poručíka Helmera snáze vyrovnal, hned druhý den napsal svoji slavnou báseň - In Flanders fields (V polích flanderských), v níž vyjadřuje žal nad zabitými spolubojovníky. Báseň byla vydána až 8. prosince 1915 v časopise Punch a přestože její autor zemřel na zápal plic 28. ledna 1918, stala se jeho báseň jedním ze symbolů celé války a dodnes je připomínána tradicí vlčího máku na paměť padlých a válečných veteránů. Více např.: http://cs.wikipedia.org/wiki/John_McCrae

Na flanderských polích

John McCrae (český překlad Jindra Svitáková)

Na polích flanderských vlčí máky vlají

rudě mezi kříži, které znamenají,

za řadou řada, náš hrob; pod bání modravou

skřivani v letu dál trylkují s odvahou

byť dole vřava děl zpěv jejich sluchu tají.

 

My mrtvi jsme. Ač ještě včera tu v kraji

jsme živí viděli slunko vstát a jak barvy západu si hrají,

milovali jsme a milováni byli, teď pohřbeni jsme pod trávou

na polích flanderských.

 

Před nepřítelem vy nyní hleďte věc naši hájit:

my jsme kdo z rukou ochablých vám předávají

zápasu pochodeň; vysoko neste ji nad hlavou.

Nezachováte-li nám padlým věrnost svou

my spánku nedojdem, byť nadál vlčí máky zrají

na polích flanderských.
 


In Flanders Fields (Na flanderských polích) - John McCrae https://www.youtube.com/watch?v=1psjKQ_iWvU

 

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024