PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Vyhlášení soutěže u příležitosti 100. výročí 1. světové války a československých legií

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského – Pedagogická knihovna a Národní institut pro další vzdělávání pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
vyhlašuje literární soutěž pro žáky 2. stupně základních škol a středoškoláky u příležitosti připomínání 100. výročí 1. světové války a československých legií

Prostorem a časem 1. světové války

Upřesnění tématu:

  • světová válka v historii naší rodiny
  • příběh mého pra pra/pradědečka
  • odkaz legionářů dnešku
  • jak se žilo za 1. světové války rodinám vojáků
  • moje představa o životě za 1. světové války
  • a případně další, s 1. světovou válkou a legiemi související témata

Literární práce bez omezení formy a žánru v rozsahu maximálně do 5 stran zasílejte prosím v elektronické formě na adresu valka@npmk.cz nejpozději do 15. 3. 2017.

Každá práce musí obsahovat soutěžní text a přihlášku do soutěže se jménem a věkem žáka a názvem, adresou a třídou školy. Přihláška na http://npmk.cz/prihlaska-do-souteze-prostorem-casem-1-svetove-valky

Práce bude hodnotit odborná literární porota. Každý účastník, který se dostane do finále, obdrží čestné uznání a jeho práce bude zveřejněna. Pět nejlepších obdrží zajímavé ceny.

Slavnostní vyhodnocení soutěže a předání cen vítězům se uskuteční v NPMK v červnu 2017.

Ke stažení:

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024