PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Přehled povolání pro ženy před 1. světovou válkou

Přehled povolání, která mohly neprovdané ženy před 1. světovou válkou vykonávat, zpracoval Karel Káral (ředitel Průmyslové i obchodní školy dívčí v Písku) v knize DÍVKA DOSPÍVAJÍCÍ.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024