PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Detaily pomníku

Pomník zadal uživatel Eliška Loukotová, Kateřina Pytlíková, Tobias Eydam.

Údaje o pomníku:

Ulice: ul. 28.října
Obec: Děčín
PSČ: 40501
Další informace: Děčínské pomníky padlým Vojenské pietní místo upomínající na dva zaniklé pomníky padlým děčínským občanům ve válkách 1866 a 1914-1918 První pomník stál v parčíku jižně od kostela sv. Václava a Blažeje a nesl 72 jmen obyvatel okresu Děčín, padlých v prusko-rakouské válce roku 1866 (vpravo). Pískovcové desky jsou posledním pozůstatkem pomníku odhaleného 12. října 1924 (vlevo) na památku 228 obyvatel města Děčína padlých v 1. světové válce v letech 1914 – 1918. Pomník stál v parku u nynější Nerudovy ulice a měl podobu pískovcové pyramidy, před níž se nacházela bronzová socha klečícího vojáka s mečem od děčínského sochaře Hanse Jägera. Kolem pomníku bylo v půlkruhu rozmístěno šest pískovcových desek se jmény padlých, nezvěstných a zemřelých vojáků. Bronzová socha byla roztavena pro válečné účely během druhé světové války, pískovcová pyramida odstraněna roku 1956 a pět ze šesti desek bylo uskladněno na městském hřbitově na Folknářích. Pozůstatky obou pomníků byly restaurovány a osazeny na tomto místě v roce 2015 z iniciativy města Děčína, Klubu přátel památek a historie při Oblastním muzeu v Děčíně a Děčínskopodmokelské vlastivědné společnosti.
GPS souřadnice: 50° 46' 56.403"N, 14° 12' 54.278"E

Fotografie:

obr-a
obr-b
© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2021