PomníkyDobové dokumentyRok vypuknutí spolupráce

Dobročinnost a veřejné sbírky za první světové války

V období první světové války a zejména v její první polovině se velmi rozrostl počet nejrůznějších dobročinných sbírek a dalších akcí organizovaných jak státem, tak i snaživými dobrovolníky. Velký podíl na sbírkách měly školy, a to hlavně ze strany učitelů a žáků a jejich rodičů. Většinu charitativních činností té doby obstarávaly ženy, které se s odchodem mužů na frontu začaly prosazovat tam, kde před válkou často neměly přístup.

Celý článek naleznete zde.

© Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 2024